Новини - съдебни дела

Начало

 

 

Автомагистрала "Тракия"

През пролетта на 2005 г. журналисти от в.”Дневник” опитаха да получат достъп до документацията, свързана с концесията на автомагистрала "Тракия". В резултат на усилията им, се стигна до откритието, че предвиденият от Закона за концесиите публичен регистър, който следва да се поддържа от министъра на държавната администрация, не съществува.

Последва неуспешем опит на журналист от в.”Новинар” – Силвия Йотова, да получи достъп до договора за концесия и съпътстващата документация. Със заповед № РД–02–14–294/ 26.05.2005 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството отказа предоставянето на достъп до поисканата информация, тъй като тя съдържала данни, които в тяхната съвкупност представляват класифицирана информация – служебна тайна, съгласно чл.26 от ЗЗКИ. Според заповедта “достъпът до тази информация би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би увредил друг правно защитен интерес”. С помощта на ПДИ, журналистката обжава отказа пред Върховния административен съд, където е образувано адм. дело № 6363/ 05 г. Първото заседание по делото е насрочено за 16.01.2006 г.

В крaя на м. август 2005 г. в медиите беше публикувано изявление на Асен Гагаузов, новия Министър на регионалното развитие и благоустройството, че от 1.09.2005 г. ще заличи грифа за сигурност, поставен върху договора за концесия. На 07.09.2005 г. Програма Достъп до Информация подаде заявление за достъп до информация с искане за копие от договора за концесия на автомагистрала “Тракия”.

На 16.09.2005 г. МРРБ предостави копие от концесионния договора на електронен носител ( Microsoft Word 1,5Mb; Zip file 336Kb Acrobat PDF 1220 Кb).

Документи:

Молба за изискване на преписката, постъпила във ВАС на 17.06.2005 г.

Публикации:

Магистрално говорене, Лили Границка, Дневник.bg, 20.10.2009 г.

Министърът обяви документите за скандалната сделка за служебна тайна и ги скри, информация по делото "Автомагистрала Тракия" във в. Новинар, 06.06.2005 г.

Цялата документация за магистрала „Тракия" трябва да е общодостъпна интервю с Александър Кашъмов, юрист от „Програма достъп до информация" пред в. Дневник, 05.04.2005 г.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 20.10.2009 • © 1999 Copyright by Interia & AIP