Автомагистрала "Тракия"

Начало

 

 

ДО
ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД


МОЛБА
от
Силвия Николаева Йотова
журналист от в.“Новинар”
София 1505, ул.”Оборище” № 44
/чрез в.”Новинар”/
тел. 969 94 33; 969 94 34; 969 94 00/


Уважаеми Върховни съдии,

На 03.06.2005 г. подадох до ВАС чрез Министъра на регионалното развитие и благоустройството жалба срещу Решение за отказ, материализирано в заповед № РД – 02 – 14 – 294/ 26.05.2005 г. По мои данни преписката се задържа в МРРБ.

Моля на основание чл.39, ал.2 от ЗАП да изискате служебно административната преписка.

Прилагам: 1. Заявление за достъп до обществена информация
2. Заповед № РД – 02 – 14 – 294/ 26.05.2005 г.
3. Препис от жалбата
4. Квитанция заплатена такса по жалбата

С уважение:


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 06.12.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP