Проекти

Начало

 

 

Резултати от проучването на ПДИ чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт

Проучването в периода 10.02.2010 - 02.03.2010 г. оценява изпълнението на задълженията по чл. 15a от Закона за достъп до обществена информация за публикуване на информация в Интернет от органите на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво. Съгласно измененията в ЗДОИ от 05.12.2008 г., срокът за изпълнение на задълженията за публикуване онлайн беше до 05.12.2009 г.

Бяха прегледани 499 уеб страници от общо 511 институции. Обобщените резултати може да видите по долу.
Резултатите по институции са достъпни тук.
Анализът на резултатите е част от годишния доклад на Програма Достъп до Информация "Състоянието на достъпа до информация в България 2009" ( 350Kb)

 

А. Изпълнение на задълженията по закон за достъп до информация
A.1. Публикувана ли е в web страницата информация по чл. 15 от ЗДОИ?
A.1.1. Представена ли е на уебстраницата нормативната база, която определя с какво се занимава тази институция?
да: 335 (66.73%)
не: 167 (33.27%)
Откога е последната актуализация?
от последната седмица: 6 (1.84%)
от последния месец: 14 (4.29%)
от последната година: 44 (13.50%)
по-отдавна: 59 (18.10%)
няма данни: 203 (62.27%)
A.1.2. Представена ли е структура на администрацията (органограма)?
да: 425 (84.66%)
не: 77 (15.34%)
Откога е последната актуализация?
от последната седмица: 5 (1.19%)
от последния месец: 8 (1.91%)
от последната година: 37 (8.83%)
по-отдавна: 46 (10.98%)
няма данни: 323 (77.09%)
А.1.3. Представени ли са функциите на институцията?
да: 393 (78.29%)
не: 109 (21.71%)
Откога е последната актуализация?
от последната седмица: 4 (1.05%)
от последния месец: 8 (2.11%)
от последната година: 30 (7.89%)
по-отдавна: 55 (14.47%)
няма данни: 283 (74.47%)
А.1.4. Има ли списък на нормативните актове: правилници, наредби, инструкции, постановления?
да: 392 (78.09%)
не: 110 (21.91%)
Откога е последната актуализация?
от последната седмица: 17 (4.49%)
от последния месец: 63 (16.62%)
от последната година: 93 (24.54%)
по-отдавна: 35 (9.23%)
няма данни: 171 (45.12%)
А.1.5. Има ли списък на индивидуалните актове: заповеди, решения?
да: 172 (34.26%)
не: 330 (65.74%)
Откога е последната актуализация?
от последната седмица: 12 (6.82%)
от последния месец: 87 (49.43%)
от последната година: 52 (29.55%)
по-отдавна: 11 (6.25%)
няма данни: 14 (7.95%)
А.1.6. Описани ли са информационните масиви и ресурси, използвани от съответната администрация? Имайте предвид, че няма легално определение за „информационен масив”, но практически под „информационен масив” се разбира: какви бази данни, регистри поддържа дадената институция на основата на правомощията си.
да: 263 (52.39%)
не: 239 (47.61%)
Откога е последната актуализация?
от последната седмица: 6 (2.32%)
от последния месец: 18 (6.95%)
от последната година: 71 (27.41%)
по-отдавна: 25 (9.65%)
няма данни: 139 (53.67%)
А.1.7. Публикувани ли са наименованието, адреса, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, за контакти с граждани?
наименованието: 358 (18.52%)
адреса: 426 (22.04%)
телефона: 471 (24.37%)
работното време: 212 (10.97%)
Откога е последната актуализация?
B. Специална секция за достъп до информация
В1. Обособена ли е ли такава секция?
да: 142 (28.29%)
не: 360 (71.71%)
В.1.1. Публикувано ли е наименованието на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
да: 114 (68.67%)
не: 52 (31.33%)
Откога е последната актуализация?
от последната седмица: 1 (0.88%)
от последния месец: 10 (8.77%)
от последната година: 16 (14.04%)
по-отдавна: 14 (12.28%)
няма данни: 73 (64.04%)
В.1.2. Публикуван ли е адреса на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
да: 111 (66.07%)
не: 57 (33.93%)
Откога е последната актуализация?
от последната седмица: 1 (0.91%)
от последния месец: 9 (8.18%)
от последната година: 14 (12.73%)
по-отдавна: 8 (7.27%)
няма данни: 78 (70.91%)
В.1.3. Публикуван ли е e-mail адреса на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
да: 93 (56.02%)
не: 73 (43.98%)
Откога е последната актуализация?
от последната седмица: (0.00%)
от последния месец: 6 (6.38%)
от последната година: 15 (15.96%)
по-отдавна: 7 (7.45%)
няма данни: 66 (70.21%)
В.1.4. Публикуван ли е телефона на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
да: 98 (60.12%)
не: 65 (39.88%)
Откога е последната актуализация?
от последната седмица: 2 (2.04%)
от последния месец: 5 (5.10%)
от последната година: 13 (13.27%)
по-отдавна: 6 (6.12%)
няма данни: 72 (73.47%)
В.1.5. Публикувано ли е работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
да: 94 (57.32%)
не: 70 (42.68%)
Откога е последната актуализация?
от последната седмица: 1 (1.10%)
от последния месец: 7 (7.69%)
от последната година: 11 (12.09%)
по-отдавна: 5 (5.49%)
няма данни: 67 (73.63%)
В.1.6. Публикувано ли е длъжностното лице, което отговаря пряко за предоставянето на информация?
да: 93 (57.06%)
не: 70 (42.94%)
Каква информация е публикувана?
длъжност: 91 (33.21%)
име: 55 (20.07%)
телефон: 69 (25.18%)
e-mail адрес: 59 (21.53%)
Откога е последната актуализация?
от последната седмица: 1 (1.23%)
от последния месец: 6 (7.41%)
от последната година: 14 (17.28%)
по-отдавна: 9 (11.11%)
няма данни: 51 (62.96%)
В.2. Годишен отчет за постъпилите заявления, включващ данни за направените откази и причините за това?
да: 23 (4.64%)
не: 473 (95.36%)
В.2.1. Има ли в него данни за постъпили заявления?
да: 22 (91.67%)
не: 2 (8.33%)
В.2.2. Има ли в него данни за направени откази?
да: 10 (41.67%)
не: 14 (58.33%)
В.2.3. Има ли в него посочени основания/причини за отказите?
да: 8 (34.78%)
не: 15 (65.22%)
В.2.4. Откога е последния годишния отчет по ЗДОИ?
2009 г.: 18 (78.26%)
2008 г.: 3 (13.04%)
2007 г.: 1 (4.35%)
2006 г.: 1 (4.35%)
2005 г.: (0.00%)
2004 г.: (0.00%)
2003 г.: (0.00%)
2002 г.: (0.00%)
2001 г.: (0.00%)
В.3. Има ли публикувани вътрешните правила относно достъпа до информация?
да: 132 (26.29%)
не: 370 (73.71%)
В.4. Има ли публикуван текст за реда за достъп до публичните регистри, които поддържа тази администрация?
да: 71 (14.14%)
не: 431 (85.86%)
В.5. Приемат ли се заявления по ЗДОИ по електронен път?
да: 455 (90.64%)
не: 47 (9.36%)
В.6. Изисква ли се електронен подпис за подаване на заявление по електронен път?
да: 31 (6.18%)
не: 471 (93.82%)
C. Публикации в интернет на основата на други задължения
C.1. Публикуван ли е в web страницата бюджет на институцията?
2009 г.: 66 (47.48%)
2010 г.: 73 (52.52%)
C.2. Публикувани ли са в web страницата финансови отчети на институцията?
2008 г.: 47 (39.50%)
2009 г.: 72 (60.50%)
C.3. Публикувани ли са в web страницата отчети за дейността на институцията?
2008 г.: 86 (50.00%)
2009 г.: 86 (50.00%)
C.4. Публикувани ли са в web страницата концесионни договори на институцията?
да: 7 (1.39%)
не: 495 (98.61%)
C.5. Публикувани ли са в web страницата договори по обществени поръчки?
да: 12 (2.39%)
не: 490 (97.61%)
C.6. Публикувани ли са в web страницата програми и стратегии за развитие?
да: 293 (58.48%)
не: 208 (41.52%)
C.7. Публикувани ли са в web страницата списъци на разсекретените по § 9 от ЗЗКИ документи?
да: 2 (0.40%)
не: 500 (99.60%)
C.8. Публикувани ли са в web страницата декларациите за имотното състояние и доходите?
2008 г.: (0.00%)
2009 г.: 4 (100.00%)
C.9. Публикувани ли са в web страницата декларации за конфликт на интереси?
2008 г.: 61 (48.41%)
2009 г.: 65 (51.59%)
C.10. Има ли в web страницата секция, в която да се предлагат проекти за нормативни актове?
да: 60 (12.00%)
не: 440 (88.00%)
Откога е последната актуализация?
от последната седмица: 5 (8.47%)
от последния месец: 16 (27.12%)
от последната година: 18 (30.51%)
по-отдавна: 2 (3.39%)
няма данни: 18 (30.51%)

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 04.03.2010• © 1999 Copyright by Interia & AIP