Проекти

Начало

 

 

Резултати от проучването на ПДИ чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт

Проучването в периода 10.02.2010 - 02.03.2010 г. оценява изпълнението на задълженията по чл. 15a от Закона за достъп до обществена информация за публикуване на информация в Интернет от органите на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво. Съгласно измененията в ЗДОИ от 05.12.2008 г., срокът за изпълнение на задълженията за публикуване онлайн беше до 05.12.2009 г.

Бяха прегледани 499 уеб страници от общо 511 институции. Резултатите по институции може да видите по долу. Анализът на резултатите е част от годишния доклад на Програма Достъп до Информация "Състоянието на достъпа до информация в България 2009".

 

Заявление:
Институция
Въпросник
Запитване
попълнен
неотговорено (4259 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4259 дни)
попълнен
неотговорено (4259 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (15 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4259 дни)
попълнен
неотговорено (4259 дни)
попълнен
неотговорено (4259 дни)
попълнен
отговорено (19 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4258 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (15 дни)
попълнен
отговорено (32 дни)
попълнен
неотговорено (4258 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (18 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (18 дни)
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (49 дни)
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
отговорено (17 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (18 дни)
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
не е изпратено
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
отговорено (32 дни)
попълнен
неотговорено (4257 дни)
очаква обработка
не е изпратено
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4261 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4261 дни)
попълнен
отговорено (30 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (15 дни)
попълнен
неотговорено (4261 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (15 дни)
попълнен
неотговорено (4246 дни)
попълнен
неотговорено (4259 дни)
попълнен
неотговорено (4246 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (19 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4259 дни)
попълнен
отговорено (15 дни)
попълнен
отговорено (15 дни)
попълнен
неотговорено (4246 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4259 дни)
попълнен
отговорено (19 дни)
попълнен
неотговорено (4259 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4259 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4259 дни)
попълнен
отговорено (19 дни)
попълнен
неотговорено (4259 дни)
попълнен
неотговорено (4259 дни)
попълнен
неотговорено (4259 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4261 дни)
попълнен
отговорено (28 дни)
попълнен
отговорено (18 дни)
попълнен
неотговорено (4261 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
неотговорено (4261 дни)
попълнен
неотговорено (4261 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4261 дни)
попълнен
неотговорено (4261 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4261 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4261 дни)
попълнен
отговорено (17 дни)
попълнен
неотговорено (4261 дни)
попълнен
отговорено (21 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
очаква обработка
неотговорено (4261 дни)
попълнен
отговорено (17 дни)
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
не е изпратено
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4265 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (17 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
не е изпратено
попълнен
не е изпратено
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
не е изпратено
попълнен
не е изпратено
попълнен
не е изпратено
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
не е изпратено
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4261 дни)
попълнен
отговорено (23 дни)
попълнен
неотговорено (4261 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (29 дни)
попълнен
неотговорено (4259 дни)
попълнен
неотговорено (4261 дни)
попълнен
неотговорено (4261 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4260 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (17 дни)
попълнен
неотговорено (4259 дни)
попълнен
неотговорено (4260 дни)
попълнен
отговорено (77 дни)
попълнен
отговорено в срок
очаква обработка
неотговорено (4259 дни)
попълнен
отговорено (17 дни)
попълнен
неотговорено (4260 дни)
попълнен
неотговорено (4259 дни)
попълнен
неотговорено (4260 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4259 дни)
попълнен
неотговорено (4258 дни)
попълнен
отговорено (15 дни)
попълнен
отговорено (20 дни)
попълнен
неотговорено (4258 дни)
попълнен
неотговорено (4258 дни)
попълнен
неотговорено (4258 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4258 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (25 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4254 дни)
попълнен
неотговорено (4254 дни)
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (20 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
очаква обработка
неотговорено (4257 дни)
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
отговорено (18 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
отговорено в срок
очаква обработка
отговорено в срок
попълнен
отговорено (25 дни)
попълнен
неотговорено (4258 дни)
попълнен
неотговорено (4258 дни)
попълнен
неотговорено (4259 дни)
попълнен
неотговорено (4259 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4259 дни)
попълнен
неотговорено (4259 дни)
попълнен
неотговорено (4259 дни)
попълнен
неотговорено (4259 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4260 дни)
попълнен
неотговорено (4260 дни)
попълнен
неотговорено (4260 дни)
попълнен
отговорено (27 дни)
попълнен
неотговорено (4260 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4259 дни)
попълнен
отговорено (19 дни)
попълнен
отговорено (40 дни)
попълнен
неотговорено (4259 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4259 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4259 дни)
попълнен
неотговорено (4259 дни)
очаква обработка
не е изпратено
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4259 дни)
попълнен
неотговорено (4259 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4258 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (22 дни)
попълнен
неотговорено (4258 дни)
попълнен
неотговорено (4258 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4258 дни)
попълнен
отговорено (17 дни)
попълнен
неотговорено (4258 дни)
попълнен
неотговорено (4258 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (17 дни)
попълнен
неотговорено (4258 дни)
попълнен
неотговорено (4258 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4258 дни)
попълнен
неотговорено (4258 дни)
попълнен
неотговорено (4258 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
отговорено (19 дни)
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
отговорено (24 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4261 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (17 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4259 дни)
попълнен
неотговорено (4259 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4259 дни)
попълнен
неотговорено (4259 дни)
попълнен
отговорено (21 дни)
попълнен
отговорено (23 дни)
попълнен
неотговорено (4259 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (32 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4258 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4258 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4258 дни)
попълнен
неотговорено (4258 дни)
попълнен
отговорено (18 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4258 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4258 дни)
попълнен
неотговорено (4258 дни)
попълнен
неотговорено (4258 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4258 дни)
попълнен
неотговорено (4258 дни)
попълнен
неотговорено (4258 дни)
попълнен
неотговорено (4258 дни)
попълнен
отговорено (17 дни)
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
отговорено (32 дни)
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (17 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (19 дни)
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
отговорено (48 дни)
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (15 дни)
попълнен
отговорено (18 дни)
попълнен
неотговорено (4261 дни)
попълнен
неотговорено (4260 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4260 дни)
попълнен
неотговорено (4260 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4260 дни)
попълнен
неотговорено (4260 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4260 дни)
попълнен
не е изпратено
попълнен
неотговорено (4260 дни)
попълнен
неотговорено (4260 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4259 дни)
попълнен
отговорено в срок
очаква обработка
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (15 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4259 дни)
попълнен
отговорено (39 дни)
попълнен
отговорено (20 дни)
попълнен
отговорено (18 дни)
попълнен
неотговорено (4258 дни)
попълнен
неотговорено (4258 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4258 дни)
очаква обработка
не е изпратено
попълнен
отговорено в срок
очаква обработка
неотговорено (4258 дни)
попълнен
неотговорено (4258 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
очаква обработка
неотговорено (4257 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
очаква обработка
неотговорено (4257 дни)
попълнен
неотговорено (4257 дни)
очаква обработка
неотговорено (4257 дни)
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (28 дни)
попълнен
не е изпратено
попълнен
отговорено (20 дни)
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
неотговорено (4247 дни)
попълнен
отговорено (18 дни)
попълнен
неотговорено (4261 дни)
попълнен
отговорено (21 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (20 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (16 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4259 дни)
попълнен
неотговорено (4259 дни)
попълнен
неотговорено (4259 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (22 дни)
попълнен
отговорено (20 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (22 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4258 дни)
попълнен
неотговорено (4258 дни)
попълнен
отговорено (15 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4258 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4258 дни)
попълнен
отговорено (15 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (17 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
неотговорено (4257 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (19 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4261 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (16 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4260 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (16 дни)
попълнен
отговорено (22 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (38 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4258 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4258 дни)
попълнен
отговорено (19 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4258 дни)
попълнен
отговорено (35 дни)
попълнен
отговорено (17 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (18 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (4259 дни)
попълнен
отговорено (15 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (16 дни)
попълнен
не е изпратено
попълнен
неотговорено (4257 дни)

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 22.02.2010• © 1999 Copyright by Interia & AIP