Проекти

Начало

 

 

Резултати от проучването на ПДИ чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт

Проучването в периода 10.02.2010 - 02.03.2010 г. оценява изпълнението на задълженията по чл. 15a от Закона за достъп до обществена информация за публикуване на информация в Интернет от органите на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво. Съгласно измененията в ЗДОИ от 05.12.2008 г., срокът за изпълнение на задълженията за публикуване онлайн беше до 05.12.2009 г.

Бяха прегледани 499 уеб страници от общо 511 институции. Резултатите по институции може да видите по долу. Анализът на резултатите е част от годишния доклад на Програма Достъп до Информация "Състоянието на достъпа до информация в България 2009".

 

Заявление:
Институция
Въпросник
Запитване
попълнен
неотговорено (3632 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3632 дни)
попълнен
неотговорено (3632 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (15 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3632 дни)
попълнен
неотговорено (3632 дни)
попълнен
неотговорено (3632 дни)
попълнен
отговорено (19 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3631 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (15 дни)
попълнен
отговорено (32 дни)
попълнен
неотговорено (3631 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (18 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (18 дни)
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (49 дни)
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
отговорено (17 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (18 дни)
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
не е изпратено
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
отговорено (32 дни)
попълнен
неотговорено (3630 дни)
очаква обработка
не е изпратено
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3634 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3634 дни)
попълнен
отговорено (30 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (15 дни)
попълнен
неотговорено (3634 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (15 дни)
попълнен
неотговорено (3619 дни)
попълнен
неотговорено (3632 дни)
попълнен
неотговорено (3619 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (19 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3632 дни)
попълнен
отговорено (15 дни)
попълнен
отговорено (15 дни)
попълнен
неотговорено (3619 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3632 дни)
попълнен
отговорено (19 дни)
попълнен
неотговорено (3632 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3632 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3632 дни)
попълнен
отговорено (19 дни)
попълнен
неотговорено (3632 дни)
попълнен
неотговорено (3632 дни)
попълнен
неотговорено (3632 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3634 дни)
попълнен
отговорено (28 дни)
попълнен
отговорено (18 дни)
попълнен
неотговорено (3634 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
неотговорено (3634 дни)
попълнен
неотговорено (3634 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3634 дни)
попълнен
неотговорено (3634 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3634 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3634 дни)
попълнен
отговорено (17 дни)
попълнен
неотговорено (3634 дни)
попълнен
отговорено (21 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
очаква обработка
неотговорено (3634 дни)
попълнен
отговорено (17 дни)
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
не е изпратено
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3638 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (17 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
не е изпратено
попълнен
не е изпратено
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
не е изпратено
попълнен
не е изпратено
попълнен
не е изпратено
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
не е изпратено
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3634 дни)
попълнен
отговорено (23 дни)
попълнен
неотговорено (3634 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (29 дни)
попълнен
неотговорено (3632 дни)
попълнен
неотговорено (3634 дни)
попълнен
неотговорено (3634 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3633 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (17 дни)
попълнен
неотговорено (3632 дни)
попълнен
неотговорено (3633 дни)
попълнен
отговорено (77 дни)
попълнен
отговорено в срок
очаква обработка
неотговорено (3632 дни)
попълнен
отговорено (17 дни)
попълнен
неотговорено (3633 дни)
попълнен
неотговорено (3632 дни)
попълнен
неотговорено (3633 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3632 дни)
попълнен
неотговорено (3631 дни)
попълнен
отговорено (15 дни)
попълнен
отговорено (20 дни)
попълнен
неотговорено (3631 дни)
попълнен
неотговорено (3631 дни)
попълнен
неотговорено (3631 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3631 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (25 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3627 дни)
попълнен
неотговорено (3627 дни)
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (20 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
очаква обработка
неотговорено (3630 дни)
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
отговорено (18 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
отговорено в срок
очаква обработка
отговорено в срок
попълнен
отговорено (25 дни)
попълнен
неотговорено (3631 дни)
попълнен
неотговорено (3631 дни)
попълнен
неотговорено (3632 дни)
попълнен
неотговорено (3632 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3632 дни)
попълнен
неотговорено (3632 дни)
попълнен
неотговорено (3632 дни)
попълнен
неотговорено (3632 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3633 дни)
попълнен
неотговорено (3633 дни)
попълнен
неотговорено (3633 дни)
попълнен
отговорено (27 дни)
попълнен
неотговорено (3633 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3632 дни)
попълнен
отговорено (19 дни)
попълнен
отговорено (40 дни)
попълнен
неотговорено (3632 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3632 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3632 дни)
попълнен
неотговорено (3632 дни)
очаква обработка
не е изпратено
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3632 дни)
попълнен
неотговорено (3632 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3631 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (22 дни)
попълнен
неотговорено (3631 дни)
попълнен
неотговорено (3631 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3631 дни)
попълнен
отговорено (17 дни)
попълнен
неотговорено (3631 дни)
попълнен
неотговорено (3631 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (17 дни)
попълнен
неотговорено (3631 дни)
попълнен
неотговорено (3631 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3631 дни)
попълнен
неотговорено (3631 дни)
попълнен
неотговорено (3631 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
отговорено (19 дни)
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
отговорено (24 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3634 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (17 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3632 дни)
попълнен
неотговорено (3632 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3632 дни)
попълнен
неотговорено (3632 дни)
попълнен
отговорено (21 дни)
попълнен
отговорено (23 дни)
попълнен
неотговорено (3632 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (32 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3631 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3631 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3631 дни)
попълнен
неотговорено (3631 дни)
попълнен
отговорено (18 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3631 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3631 дни)
попълнен
неотговорено (3631 дни)
попълнен
неотговорено (3631 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3631 дни)
попълнен
неотговорено (3631 дни)
попълнен
неотговорено (3631 дни)
попълнен
неотговорено (3631 дни)
попълнен
отговорено (17 дни)
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
отговорено (32 дни)
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (17 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (19 дни)
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
отговорено (48 дни)
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (15 дни)
попълнен
отговорено (18 дни)
попълнен
неотговорено (3634 дни)
попълнен
неотговорено (3633 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3633 дни)
попълнен
неотговорено (3633 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3633 дни)
попълнен
неотговорено (3633 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3633 дни)
попълнен
не е изпратено
попълнен
неотговорено (3633 дни)
попълнен
неотговорено (3633 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3632 дни)
попълнен
отговорено в срок
очаква обработка
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (15 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3632 дни)
попълнен
отговорено (39 дни)
попълнен
отговорено (20 дни)
попълнен
отговорено (18 дни)
попълнен
неотговорено (3631 дни)
попълнен
неотговорено (3631 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3631 дни)
очаква обработка
не е изпратено
попълнен
отговорено в срок
очаква обработка
неотговорено (3631 дни)
попълнен
неотговорено (3631 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
очаква обработка
неотговорено (3630 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
очаква обработка
неотговорено (3630 дни)
попълнен
неотговорено (3630 дни)
очаква обработка
неотговорено (3630 дни)
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (28 дни)
попълнен
не е изпратено
попълнен
отговорено (20 дни)
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
неотговорено (3620 дни)
попълнен
отговорено (18 дни)
попълнен
неотговорено (3634 дни)
попълнен
отговорено (21 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (20 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (16 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3632 дни)
попълнен
неотговорено (3632 дни)
попълнен
неотговорено (3632 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (22 дни)
попълнен
отговорено (20 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (22 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3631 дни)
попълнен
неотговорено (3631 дни)
попълнен
отговорено (15 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3631 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3631 дни)
попълнен
отговорено (15 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (17 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
неотговорено (3630 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (19 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3634 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (16 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3633 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (16 дни)
попълнен
отговорено (22 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (38 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3631 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3631 дни)
попълнен
отговорено (19 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3631 дни)
попълнен
отговорено (35 дни)
попълнен
отговорено (17 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (18 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (3632 дни)
попълнен
отговорено (15 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (16 дни)
попълнен
не е изпратено
попълнен
неотговорено (3630 дни)

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 22.02.2010• © 1999 Copyright by Interia & AIP