Проекти

Начало

 

 

Резултати от проучването на ПДИ чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт

Проучването в периода 10.02.2010 - 02.03.2010 г. оценява изпълнението на задълженията по чл. 15a от Закона за достъп до обществена информация за публикуване на информация в Интернет от органите на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво. Съгласно измененията в ЗДОИ от 05.12.2008 г., срокът за изпълнение на задълженията за публикуване онлайн беше до 05.12.2009 г.

Бяха прегледани 499 уеб страници от общо 511 институции. Резултатите по институции може да видите по долу. Анализът на резултатите е част от годишния доклад на Програма Достъп до Информация "Състоянието на достъпа до информация в България 2009".

 

Заявление:
Институция
Въпросник
Запитване
попълнен
неотговорено (2991 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2991 дни)
попълнен
неотговорено (2991 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (15 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2991 дни)
попълнен
неотговорено (2991 дни)
попълнен
неотговорено (2991 дни)
попълнен
отговорено (19 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2990 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (15 дни)
попълнен
отговорено (32 дни)
попълнен
неотговорено (2990 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (18 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (18 дни)
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (49 дни)
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
отговорено (17 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (18 дни)
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
не е изпратено
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
отговорено (32 дни)
попълнен
неотговорено (2989 дни)
очаква обработка
не е изпратено
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2993 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2993 дни)
попълнен
отговорено (30 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (15 дни)
попълнен
неотговорено (2993 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (15 дни)
попълнен
неотговорено (2978 дни)
попълнен
неотговорено (2991 дни)
попълнен
неотговорено (2978 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (19 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2991 дни)
попълнен
отговорено (15 дни)
попълнен
отговорено (15 дни)
попълнен
неотговорено (2978 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2991 дни)
попълнен
отговорено (19 дни)
попълнен
неотговорено (2991 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2991 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2991 дни)
попълнен
отговорено (19 дни)
попълнен
неотговорено (2991 дни)
попълнен
неотговорено (2991 дни)
попълнен
неотговорено (2991 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2993 дни)
попълнен
отговорено (28 дни)
попълнен
отговорено (18 дни)
попълнен
неотговорено (2993 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
неотговорено (2993 дни)
попълнен
неотговорено (2993 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2993 дни)
попълнен
неотговорено (2993 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2993 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2993 дни)
попълнен
отговорено (17 дни)
попълнен
неотговорено (2993 дни)
попълнен
отговорено (21 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
очаква обработка
неотговорено (2993 дни)
попълнен
отговорено (17 дни)
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
не е изпратено
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2997 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (17 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
не е изпратено
попълнен
не е изпратено
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
не е изпратено
попълнен
не е изпратено
попълнен
не е изпратено
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
не е изпратено
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2993 дни)
попълнен
отговорено (23 дни)
попълнен
неотговорено (2993 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (29 дни)
попълнен
неотговорено (2991 дни)
попълнен
неотговорено (2993 дни)
попълнен
неотговорено (2993 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2992 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (17 дни)
попълнен
неотговорено (2991 дни)
попълнен
неотговорено (2992 дни)
попълнен
отговорено (77 дни)
попълнен
отговорено в срок
очаква обработка
неотговорено (2991 дни)
попълнен
отговорено (17 дни)
попълнен
неотговорено (2992 дни)
попълнен
неотговорено (2991 дни)
попълнен
неотговорено (2992 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2991 дни)
попълнен
неотговорено (2990 дни)
попълнен
отговорено (15 дни)
попълнен
отговорено (20 дни)
попълнен
неотговорено (2990 дни)
попълнен
неотговорено (2990 дни)
попълнен
неотговорено (2990 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2990 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (25 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2986 дни)
попълнен
неотговорено (2986 дни)
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (20 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
очаква обработка
неотговорено (2989 дни)
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
отговорено (18 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
отговорено в срок
очаква обработка
отговорено в срок
попълнен
отговорено (25 дни)
попълнен
неотговорено (2990 дни)
попълнен
неотговорено (2990 дни)
попълнен
неотговорено (2991 дни)
попълнен
неотговорено (2991 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2991 дни)
попълнен
неотговорено (2991 дни)
попълнен
неотговорено (2991 дни)
попълнен
неотговорено (2991 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2992 дни)
попълнен
неотговорено (2992 дни)
попълнен
неотговорено (2992 дни)
попълнен
отговорено (27 дни)
попълнен
неотговорено (2992 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2991 дни)
попълнен
отговорено (19 дни)
попълнен
отговорено (40 дни)
попълнен
неотговорено (2991 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2991 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2991 дни)
попълнен
неотговорено (2991 дни)
очаква обработка
не е изпратено
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2991 дни)
попълнен
неотговорено (2991 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2990 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (22 дни)
попълнен
неотговорено (2990 дни)
попълнен
неотговорено (2990 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2990 дни)
попълнен
отговорено (17 дни)
попълнен
неотговорено (2990 дни)
попълнен
неотговорено (2990 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (17 дни)
попълнен
неотговорено (2990 дни)
попълнен
неотговорено (2990 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2990 дни)
попълнен
неотговорено (2990 дни)
попълнен
неотговорено (2990 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
отговорено (19 дни)
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
отговорено (24 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2993 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (17 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2991 дни)
попълнен
неотговорено (2991 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2991 дни)
попълнен
неотговорено (2991 дни)
попълнен
отговорено (21 дни)
попълнен
отговорено (23 дни)
попълнен
неотговорено (2991 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (32 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2990 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2990 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2990 дни)
попълнен
неотговорено (2990 дни)
попълнен
отговорено (18 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2990 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2990 дни)
попълнен
неотговорено (2990 дни)
попълнен
неотговорено (2990 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2990 дни)
попълнен
неотговорено (2990 дни)
попълнен
неотговорено (2990 дни)
попълнен
неотговорено (2990 дни)
попълнен
отговорено (17 дни)
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
отговорено (32 дни)
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (17 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (19 дни)
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
отговорено (48 дни)
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (15 дни)
попълнен
отговорено (18 дни)
попълнен
неотговорено (2993 дни)
попълнен
неотговорено (2992 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2992 дни)
попълнен
неотговорено (2992 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2992 дни)
попълнен
неотговорено (2992 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2992 дни)
попълнен
не е изпратено
попълнен
неотговорено (2992 дни)
попълнен
неотговорено (2992 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2991 дни)
попълнен
отговорено в срок
очаква обработка
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (15 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2991 дни)
попълнен
отговорено (39 дни)
попълнен
отговорено (20 дни)
попълнен
отговорено (18 дни)
попълнен
неотговорено (2990 дни)
попълнен
неотговорено (2990 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2990 дни)
очаква обработка
не е изпратено
попълнен
отговорено в срок
очаква обработка
неотговорено (2990 дни)
попълнен
неотговорено (2990 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
очаква обработка
неотговорено (2989 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
очаква обработка
неотговорено (2989 дни)
попълнен
неотговорено (2989 дни)
очаква обработка
неотговорено (2989 дни)
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (28 дни)
попълнен
не е изпратено
попълнен
отговорено (20 дни)
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
неотговорено (2979 дни)
попълнен
отговорено (18 дни)
попълнен
неотговорено (2993 дни)
попълнен
отговорено (21 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (20 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (16 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2991 дни)
попълнен
неотговорено (2991 дни)
попълнен
неотговорено (2991 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (22 дни)
попълнен
отговорено (20 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (22 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2990 дни)
попълнен
неотговорено (2990 дни)
попълнен
отговорено (15 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2990 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2990 дни)
попълнен
отговорено (15 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (17 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
неотговорено (2989 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (19 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2993 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (16 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2992 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (16 дни)
попълнен
отговорено (22 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (38 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2990 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2990 дни)
попълнен
отговорено (19 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2990 дни)
попълнен
отговорено (35 дни)
попълнен
отговорено (17 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (18 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
неотговорено (2991 дни)
попълнен
отговорено (15 дни)
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено в срок
попълнен
отговорено (16 дни)
попълнен
не е изпратено
попълнен
неотговорено (2989 дни)

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 22.02.2010• © 1999 Copyright by Interia & AIP