Проекти

Начало

 

 

Граждански одит на активната прозрачност на управлението (CAATOG)
1 юли 2011 –1 октомври 2012

Донор на проекта: Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust)

Описание: За повишаване на активната прозрачност и отчетност на обществените институции, ПДИ ще продължи мониторинга на активното публикуване на информация онлайн, ще анализира състоянието на публичните регистри в България и ще разпространи резултатите сред активните ползватели на информация от тези регистри – журналистите, като по този начин ще повиши ефективността на своята мрежа от координатори в страната. Натрупаният петнадесетгодишен опит в наблюдението на практиките по достъпа до информация ПДИ ще сподели с членове на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията, които също се занимават с мониторинг.

Планираните дейности включват:

  1. Специализирано проучване на публичните регистри, анализ на резултатите и изготвяне на онлайн наръчник.
  2. Провеждане на обучения за журналисти как да използват публичните регистри в работата си, както и какви са задълженията на институциите активно да публикуват информация.
  3. Одит на институционалните уеб страници от гледна точка на задълженията за активно публикуване на информация въз основа на разработени критерии и индикатори; анализ на резултатите.
  4. Систематизация и анализ на застъпническата дейност на ПДИ в годишния доклад „Състоянието на достъпа до информация в България”.
  5. Организиране и провеждане на международна мониторинг конференция за споделяне на опита с партньорски организации от Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията.

Резултати:

Правният екип на ПДИ прегледа и анализира над 130 закона и 150 наредби и правилници, регулиращи създаването и поддържането на публични регистри от институциите на централно, регионално и местно ниво. Резултатите от проучването на първия етап– националните регистри, са инкорпорирани в специалния портал  www.publicregisters.info.

Стартираният от ПДИ портал "Публични регистри" www.publicregisters.info съдържа публичните регистри, съответните институции, отговорни за тяхното поддържане, правното основание за това (текстът на разпоредбата от закона или наредбата по силата, на които трябва да се поддържа съответния публичен регистър), както и описание на информацията, която  може да бъде намерена в онлайн достъпните публични регистри на национално ниво, които екипът на ПДИ прегледа. Порталът дава възможност за търсене по регистър, институция и законова уредба на регистъра.
Защо ПДИ създаде www.publicregisters.info може да прочетете в Брой 12(96), Декември 2011 г. на Информационния бюлетин на ПДИ.

 


Шумен, 20 юли 2012

ПДИ проведе обучение на журналисти от Шумен, Разград, Добрич, Варна и Силистра по проект „Граждански одит на активната прозрачност на управлението

Общинската и областната администрации в Добрич са лидери в Североизточна България в класацията за най-публична администрация, а шуменските са окупирали последното място. Тези резултати от проучването на Програма Достъп до Информация за активно публикуване на информация бяха огласени на работна среща в Радио Шумен. Анализирани са сайтовете на 474 структури на изпълнителната власт, рейтингът на община Добрич е 52 точки, на Разград - 40,6, на Варна – 23,1, на Силистра – 21,1, а на Шумен едва 15,3. В анализа си, Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, подчерта че проучването е приключило на 16.03.2012 и е възможно сайтовете на някои институции да са вече обогатени. Участниците в работната среща констатираха, че в сайта на Община Шумен няма публикуван нито един договор, а информацията в него рядко се актуализира.

Ръководителят на правния отдел на ПДИ Александър Кашъмов представи на присъстващите 28 журналисти практики по търсене на информация през регистъра на обществените поръчки, търговския регистър, както и други публични регистри. Той анализира най-фрапиращите случаи, постъпили в ПДИ, сред които бе откроен казусът на в.”Виделина” от Пазарджик. Журналистът от в. „Капитал” Иван Михалев представи 10-те най-полезни регистри в практиката си и разказа как е ползвал информацията от тях за своите журналистически разследвания. В изложението си той подчерта, че най-добре поддържания регистър е на Върховния административен съд. В срещата участва и общественият посредник на Шумен Иван Капралов. Той предложи в бъдещите анализи да попаднат и сайтовете на обществените посредници.Сливен, 13 юли 2012

ПДИ проведе обучение на журналисти от Сливен, Ямбол и Бургас по проект „Граждански одит на активната прозрачност на управлението
В Югозападна България най-публична е Община Бургас, след нея е Община Сливен, с доста по-нисък рейтинг на трето място е Община Ямбол. В проучване на Програма Достъп до Информация за активно публикуване на информация, обект на което са били сайтовете на 474 структури на изпълнителната власт, рейтингът на Бургас е 41,5, на Сливен 39,1, а на Ямбол - 17,6.

Тези резултати бяха представени от Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, на семинар на журналисти от Сливен, Ямбол и Бургас на 13 юли в хотел „Национал” в Сливен. Те дават представа за готовността на общините да бъдат открити и за тенденциите, например Община Сливен преди няколко години бе пример за полезно електронно общуване със своите граждани, а сега е едва на 29 място по рейтинг в проучването. Но обективната истина е, споделиха участници в семинара, че документите в сайтовете на общините не са добре структурирани, а най-интересните за журналистите често липсват.

Подобни примери имаше и в презентацията на Александър Кашъмов, който представи съдебните практики през регистъра на обществените поръчки, търговския регистър, като и други публични регистри. Журналистът от в. „Капитал” Иван Михалев обясни как да бъдат ползвани регистрите в журналистическите разследвания. Той сподели опит при конкретни негови журналистически разследвания. За аудиторията беше интересно да разбере какво стои зад публикации, които добиха известност в страната и се помнят като образец на доведена до резултат журналистическа работа. Едновременно с това участниците бяха на мнение, че публичните регистри, колкото и значими да са те, все пак остават само инструмент, много силен инструмент в ръцете на най-важния участник в разследването – журналиста.Велико Търново, 29 юни 2012

ПДИ проведе обучение на журналисти от Велико Търново, Габрово, Ловеч, Русе и Търговище по проект „Граждански одит на активната прозрачност на управлението
Активното публикуване на информация и как публичните регистри да се ползват при журналистически разследвания бяха теми на семинара във Велико Търново, чиито организатор е "Програма достъп до информация". В срещата в хотел „Болярски” на 29 юни участваха 22 журналисти от Велико Търново, Габрово, Ловеч, Русе и Търговище.
В началото на 2012 ПДИ е проучила сайтовете на 474 структури от системата на изпълнителната власт за състоянието на достъпа до информация, обясни Фани Давидова от юридическия екип на ПДИ. 70 на сто от администрациите са публикували нормативната уредба, регистри и предоставяните от тях услуги за бизнеса и гражданите. В национален мащаб само 112 институции са разкрили в интернет бюджетите си и едва 74 администрации са публикували финансовите си отчети. Докато през 2009 година 80 администрации са изнесли в интернет страниците си декларациите на служителите си за конфликт на интереси, през миналата година това са направили само 51 институции и само 9 на сто от администрациите са публикували информация за обществените поръчки. Това, че изпращат информация до централния регистър на обществените поръчки не отменя задължението на институциите да я публикуват и на сайтовете си, коментира Фани Давидова. Досега няма администрация, която след подадено до нея заявление по ЗДОИ, да е предоставила договори за проведените от нея обществени поръчки, допълни Давидова. От публичните институции в петте области, чийто журналисти участваха в семинара, най-публична е Община Габрово - на 6 място в общата класация, а най-затворена - Областната дирекция на МВР в Търговище - на 456 позиция.
Кирил Терзийски представи съдебните практики по достъпа до информация през регистъра на обществените поръчки, търговския регистър, регистъра на администраторите на лични данни и регистрите, свързани с архитектура и благоустройство.
Разследващият журналист и редактор във в. "Капитал" Иван Михалев поясни как с публичните регистри журналистите да търсят информация и да подкрепят с документи разследванията си. Репортерите поставиха ред казуси за решаване пред Иван Михалев, на които той отговори чрез публичните регистри.Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, открива конференцията

15 години застъпничество за достъп до информация – постижения и предизвикателства

Програма Достъп до Информация отбеляза 15-годишната си дейност в областта на достъпа до информация в България и на международно равнище с конференция на тема „Застъпничество за достъп до информация – постижения и предизвикателства”. Събитието се проведе на 15 – 16 юни 2012г. в София.
В конференцията взеха участие световни експерти и водещи неправителствени организации в областта на достъпа до информация от 11 държави.

Конференцията се проведе с грант от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust).


На 18 май 2012 в град Кърджали, хотел "Арпезос", Програма Достъп до Информация проведе работна среща с журналисти от Кърджали, Смолян и Хасково.

Бяха представени резултатите от проучването на ПДИ от 2012 за активното публикуване на информация от институциите в системата на изпълнителната власт и случаи, консултирани от правния екип на ПДИ, в които публичните регистри са били от полза за журналистическата работа. Бе обърнато внимание на публичните регистри като източник на информация за журналистите.


Лектори бяха Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ, и Иван Михалев, редактор във в. „Капитал”.
Работната среща в Кърджали е четвъртата от планираните седем в страната. Досега бяха проведени срещи в Кюстендил (16 март), Враца (30 март) и Пловдив (20 април). Следват Велико Търново (29 юни), Сливен (13 юли) и Шумен (20 юли).

Обученията се провеждат в рамкте на проект „Граждански одит на активната прозрачност на управлението”, финансиран от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust).


Програма Достъп до Информация представя годишния си доклад Състоянието на достъпа до информация в България 2011

На 17 май 2012 г. от 13.00 ч., в Пресклуба на Българската телеграфна агенция, ПДИ ще представи дванадесетия си доклад за състоянието на достъпа до информация в България. Той съдържа:

  • препоръки за улесняване на достъпа до информация и за постигане на по-голяма прозрачност и отчетност на публичната администрация;
  • анализ на вътрешните правила за достъп до информация на институциите;
  • резултати от проучването на ПДИ за онлайн публикуване на задължителни категории информация от административните структури на изпълнителната власт;
  • анализ и оценка на случаите, постъпили за правен съвет и коментар в ПДИ през 2011 г.;
  • най-важното от съдебната практика по ЗДОИ през 2011 г.

Текстът на доклада в електронен формат е достъпен на страницата на ПДИ: http://www.aip-bg.org/publications/Годишни_доклади_за_състоянието_на_достъпа/.

Докладът се издава с финансовата подкрепа на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust) в рамките на проект „Граждански одит на активната прозрачност на управлението”.


Рейтинг на активната прозрачност 2012 и Портал на публичните регистри в България

На 4 април 2012 от 12.00 часа в Пресклуба на БTA Програма Достъп до Информация представи - Рейтинг на активната прозрачност 2012 и Портал на публичните регистри в България. Първият Рейтинг на активната прозрачност оценява Интернет страниците на административните структури на изпълнителната власт от гледна точка на задълженията по Закона за достъп до обществена информация и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет.

Порталът www.publicregisters.info, създаден и поддържан от ПДИ, допринася за прозрачността и отчетността на държавната администрация и представлява огромно улеснение за всички разследващи журналисти или активни граждани в търсенето на информация.

Проучванията са част от проекта „Граждански одит на активната прозрачност на управлението”, финансиран от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust).

ra

Третата от планираните обучителни срещи с журналисти в страната, ПДИ проведе в Пловдив на 20 април 2012 в Областна администрация - Пловдив. В семинара участваха представители на медии от Пловдив, Пазарджик и Стара Загора. Лектори на обучението бяха Кирил Терзийски, адвокат в правния екип на ПДИ, Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ, и Иван Михалев, редактор във в. „Капитал”.

Повече за обучението в Пловдив четете в Информационния бюлетин на ПДИ за месец април, брой 4 (100), 2012 г .

На 30 март 2012 в Търговско – промишлената палата във Враца Програма Достъп до Информация (ПДИ) проведе обучение на журналисти как да използват публичните регистри и какви са задълженията на институциите активно да публикуват информация. Освен представители на местните медии в семинара участваха репортери от Видин, Монтана и Плевен.

Лектори отново бяха Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ, и Иван Михалев, редактор във в. „Капитал”.

Работната среща е втората от планираните в страната – следват Пловдив (20 април), Кърджали (18 май), Велико Търново (29 юни), Сливен (13 юли) и Шумен (20 юли).

Повече за първите две срещи четете в Информационния бюлетин на ПДИ за месец март, брой 3 (99), 2012 г .

На 16 март 2012 в Хотел „Стримон СПА” в Кюстендил ПДИ проведе обучение на журналисти как да ползват публичните регистри и какви са задълженията на институциите активно да публикуват информация. Освен представители на местните медии в семинара участваха репортери от Перник и Благоевград. 

Лектори бяха Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ, и Иван Михалев, редактор във в. „Капитал”.

Работната среща бе първа от серия планирани в страната – във Враца (30 март), Пловдив (20 април), Кърджали (18 май), Велико Търново (29 юни), Сливен (13 юли) и Шумен (20 юли). Срещите се провеждат в рамките на проект „Граждански одит на активната прозрачност на  управлението” с подкрепата на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

 

 НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 12.09.2012• © 1999 Copyright by Interia & AIP