Новини - съдебни дела

Начало

 

 

Финансиране на НПО

За втора поредна година, в държавния бюджет е предвиден резерв от средства за финансиране на проекти на юридически лица с нестопанска цел. За въпросната сума се предвижда кандидатстване с проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в обществена полза, вписани в Централния регистър при Министерство на правосъдието. Съгласно Закона за държавния бюджет, редът и условията на самото кандидатстване се определят от Министерски съвет. В информационния бюлетин на ПДИ от м. февруари, 2006 г., описахме пълната невъзможност да се получи информация за реда и условията на кандидатстване за държава субсидия през 2006 година. След като не успяхме, решихме да разберем какво се е случило със държавната субсидия за 2005 година.

Какво попитахме:

Със заявление, отправено до министъра на финансите (Acrobat PDF 74 Кb)поискахме да ни бъде предоставена информация за:

Правилата, условията и сроковете, според които е било извършено кандидатстването на НПО за държавната субсидия през 2005 година.
• Къде са били обявени/публикувани въпросните условия за кандидатстване. В случай, че публикуването е извършено в интернет страницата на МФ, помолихме да ни бъде посочен точен линк към публикацията.
• Каква е процедурата по одобряване на заявките след подаването им в МФ, съгласно чл.2,ал.1 от ПМС № 87 от 16.05. 2005г.
• Какъв е бил общият брой на кандидатствалите за субсидия юридически лица с нестопанска цел.
• Колко от получилите субсидия от централния бюджет за 2005 година, юридически лица са изпратили изискваните отчети. Поискахме и копия от изпратените отчети.

Тъй като получилите субсидия юридически лица с нестопанска цел, са задължени да се отчитат ежемесечно в Министерство на финансите и Сметната палата, подадохме и заявление до председателя на Сметната палата (Acrobat PDF 69Кb), с искане да ни предостави следната информация:

• Колко от получилите субсидия от централния бюджет за 2005 година юридически лица, не са изпратили изискваните отчети и кои са те.
• В случай, че Сметната палата разполага с окончателни отчети за разходваните средства от получилите субсидия юридически лица , поискахме копия от отчетите.

Какво ни отговориха:

От Министерство на финансите, получихме отговор в срок, но за съжаление, от предоставената ни информация изобщо не можахме да установим нищо конкретно, освен че приемането и оценяването на самите проекти е било извършвано от министерство на правосъдието.

Тъй като чл. 3, ал. 2, т. 2 от ЗДОИ изрично казва, че неговите разпоредби се прилагат и относно всички физически и юридически лица относно извършвана от тях дейност, финансирана със средства от консолидирания държавен бюджет, смятахме, че няма да имаме проблем да получим от МФ и Сметната палата отчетите на държавно финансираните НПО. Но отговорите, които получихме от двете институции са толкова странни, че може би е по-добре да ги публикуваме тук без коментар:

Отговор от Министерството на финансите

Отговор на Сметната палата (Acrobat PDF 60Кb)


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.04.2006 • © 1999 Copyright by Interia & AIP