Случаи

Начало

 

 

Случаи - статистики до приемането на ЗДОИ

Програма Достъп до Информация разполага с постоянно попълваща се база данни, в която са систематизирани случаи на отказ на информация от държавни институции.От началото на 1997 г. до 06.07.2000 г., (до приемането на ЗДОИ) натрупахме 746 случаи. Тук можете да погледнете пълните статистики разпледелени в следните категории:

задължени субекти
градове
правна квалификация
търсещи информация
оказана помощ
мотиви за отказ.

Някои от случаите, в които чрез съдействието на ПДИ, граждани и неправителствени организациии са получавали достъп до отказвана им информация можете да прочетете в раздела успешни практики.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 22.11.2001 • © 1999 Copyright by Interia & AIP