Проекти

Начало

 

 

Достъп до информация и обществени комуникации – практическа програма
1 септември 2016 – 31 май 2017

Донор на проекта: Институт „Отворено общество“ и Фондация "Микрофонд София" в рамките на Програма за студентски иновации

Целта на проекта е: Целта на проекта е да се увеличат познанията и уменията на студенти от професионално направление "Обществени комуникации и информационни науки" в Нов български университет (НБУ) да търсят и използват обществена информация за целите на своята бъдеща работа като репортери, разследващи журналисти и ПР-и на обществени каузи или институции.

Дейности:

1. Разработване на програма за курс „Достъп до информация“ за студенти направление Обществени комуникации от Нов български университет
2. Провеждане на двумесечен курс „Достъп до информация“ за студенти направление Обществени комуникации и информационни науки от Нов български университет
3. Разработване на стажантска програма за студенти от направление Обществени комуникации и информационни науки от НБУ в Програма Достъп до Информация
4. Тримесечен стаж за студенти от НБУ в офиса на ПДИ
5. Организиране и провеждане на заключителен семинар за представяне на резултатите от проекта пред широк кръг от заинтересовани лица в Нов български университет

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ
Българска версия • Последно обновяване: 26.01.2017 • © 1999 Copyright by Interia & AIP