Проекти

Начало

 

 

Лекторската програма за свобода на информацията
1 - 30 ноември 2016
Подкрепен от Посолството на САЩ в България

 

Целта на проекта е да се повиши познатостта и експертизата по добри практики на прилагане на Закона за достъп до/ свобода на информацията чрез споделяне на опита на САЩ и провеждането на еднодневна конференция със служители от държавната администрация в България.

ПДИ организира и редица съпътстващи събития в рамките на лекторската програма за свобода на информацията в периода 14 - 18 ноември 2016.

 

Дейности и резултати:

Еднодневна конференция със служители от държавната администрация


Участници в конференцията на 15.11.2016

На 15 ноември 2016, ПДИ проведе конференция „Достъпът до информация – предизвикателства след промените в законодателството. Опитът на САЩ и България“? в рамките на едноседмична лекторска програма за свобода на информацията, подкрепена от Посолството на САЩ в България. Конференцията се проведе в Гранд Хотел София.

Участие в конференцията взеха ръководители и служители от различни структури на изпълнителната власт – министерства, агенции, комисии, които отговарят за предоставянето на достъп до обществена информация.

Гост - лектор на конференцията бе адвокат Кевин Голдбърг, американски експерт с над 20-годишен опит като правен съветник по въпросите на свободата на информация и свободата на изразяване, авторското право и търговските марки.

Изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева и ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов също бяха лектори в конференцията.

Първата сесия на еднодневната конференция бе посветена на приемането и измененията на американския и българския закон за достъп до информация, а втората - на проблемите с прилагането.

Подробности от проведената конференция четете в месечния информационен бюлетин на ПДИ за ноември 2016: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/Лекторска_програма_за_свобода_на_информацията/104392/1000619985/?.

Снимки от събитието може да видите тук: http://www.aip-bg.org/about/gallery/100977/.

Лекция за студенти от Нов български университет

На 18 ноември 2016 адвокат Голдбърг изнесе лекция за Закона за свобода на информацията в САЩ пред студенти по Журналистика и ПР и Международни комуникации от Нов Български университет. Лекцията бе в рамките на курса "Достъп до информация и обществени комуникации", който ПДИ провежда в партньорство с НБУ в рамките на Програма за студентски иновации, подкрепена от Институт "Отворено общество" - София и Фондация "Микрофонд София".

Срещи за обмяна на опит

В рамките на едноседмичната лекторска програма за свобода на информацията, която се проведе в период 14-18 ноември 2016, адвокат Кевин Голдбърг обсъди с членове на Комисията по журналистическа етика конкретни казуси от практиката в България и САЩ, срещна се с Милена Недева от Министерския съвет по отношение на глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“ и участието на България в нея, даде интервюта на журналисти от национални медии.

Медийно отразяване

Журналисти от национални медии публикуваха интервюта с адвокат Кевин М. Голдбърг:

Не вярвам в модела "Уикилийкс" , Цветелина Йорданова, Mediapool.bg, 23.11.2016.

Достъпът до информация не е труден, всеки може да го направи , Мирослав Иванов, Akademika.bg, 25.11.2016.

Подбираме случаи, в които не само ще получим информация, но съдебното решение би довело до промяна в закона, Диана Банчева, месечен информационен бюлетин на ПДИ, 05.12.2016.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ
Българска версия • Последно обновяване: 26.01.2017 • © 1999 Copyright by Interia & AIP