Проекти

Начало

 

 

Консултативен център за прозрачност
юли 2017 – декември 2019

Донор на проекта: Фондация "Америка за България"

Фондация „Америка за България” подпомага укрепването на динамична пазарна икономика и на институциите на демократичното общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния ? потенциал на успешна и модерна европейска нация. Фондация „Америка за България” развива дългогодишните традиции на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България и чрез много от своите програми насърчава контактите между хората на двете страни, както и обмена на идеи и знания. Фондацията въплъщава щедростта на американския народ и се придържа към най-високите американски стандарти за етика, прозрачност и изконни ценности.

Подкрепата за Програма Достъп до Информация е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Програма Достъп до Информация и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори.

 

Целта на проекта е да продължи застъпничеството и натиска за повече прозрачност и отчетност на институциите и да окуражи гражданите да формират информирано мнение.

 

Дейности:

  1. Застъпничество за законодателство и подзаконова нормативна база, съобразени със съществуващите стандарти за прозрачно, отчетно и открито управление.
  2. Наблюдение на практиките по прилагане на законодателството за достъп до информация и застъпничество за тяхното подобряване.
  3. Предоставяне на правна помощ в случаи за достъп до информация, целящи да увеличат отчетността в управлението и да подобрят условията за бизнес и инвестиции в България.
  4. Разяснителни кампании и обучения за правото на достъп до информация
  5. Комуникиране на успехите в областта на достъпа до информация чрез каналите на ПДИ и медиите.
  6. Участие в национални и международни мрежи за обмен на опит и увеличаване на ефекта от застъпническата дейност.

Резултати:

Граждански одит на активната прозрачност 2018

На 18 април в Национален пресклуб на БTA Програма Достъп до Информация представи резултатите от годишния одит на интернет страниците на институциите, Рейтинги на активната прозрачност 2018 и Карта на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет на общините 2018??.?

В периода 6 февруари – 30 март 2018 ПДИ прегледа и оцени интернет страниците на 567 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и независими органи на власт. В рамките на проучването бяха подадени 567 електронни заявления с искане за предоставяне на отчета по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за 2017.

Целта на проучването е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.??

Анализ на резултатите бе публикуван в месечния информационен бюлетин на ПДИ за април 2018: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/Брой/105908/.

Проучването се осъществява в рамките на проекта Консултативен център за прозрачност, финансиран от Фондация “Америка за България”.


Завърши втори практически курс „Достъп до информация и обществени комуникации“

На 19 януари 2018 Програма Достъп до Информация връчи сертификати на студенти от професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ в Нов български университет за успешно преминаване на практически курс „Достъп до информация и обществени комуникации“. Снимки от връчването на сертификатите на 19.01.2018 може да видите на страницата на ПДИ: http://www.aip-bg.org/about/gallery/106457/.

В рамките на курса студентите подготвиха заявления за достъп до обществена информация и ги подадоха по електронен път до различни институции. Юристите на ПДИ консултираха формулирането на заявленията и определянето на отговорните институции.

Студентите подготвиха статии, описващи опита от използването на процедурите на Закона за достъп до обществена информация, които ПДИ ще публикува в няколко последователни броя на месечния информационен бюлетин.

Курсът се провежда за втора година в партньорство с Департамент „Масови комуникации“ на НБУ и е част от проекта „Консултативен център за прозрачност“, изпълняван от ПДИ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.


15-та церемония за връчване на награди по повод Международния ден на правото да знам – 28 септември 2017

За петнадесети път Програма Достъп до Информация връчи годишни награди за принос в областта на свободата на информация по случай Международния ден на правото да знам. Церемонията се проведе на 28 септември 2017 в Литературен клуб „Перото“ – НДК, София. Наградите за 2017 година бяха връчени в шест категории.Присъстваха над 100 представители на неправителствени организации, държавната администрация, журналисти, юристи, партньори, колеги и приятели на ПДИ.Обосновката към номинациите, както и пълна информация за наградените е достъпна на обновената страница за Деня на правото да знам: http://www.righttoknowday.net/.

Интервюта с всички наградени са публикувани в месечния информационен бюлетин на ПДИ за септември 2017: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/Брой/102913/.

През 2017 провеждането на церемонията за връчване на награди за Деня на правото да знам бе възможно благодарение на подкрепата, която ПДИ получи в рамките на кампанията за набиране на средства през платформата Indiegogo: https://igg.me/at/irtkd2017-Bulgaria/x по банков път.

Церемонията бе проведена в рамките на проект "Консултативен център за прозрачност", подкрепен от Фондация “Америка за България” .