Проекти

Начало

 

 

Център за съвети за прозрачност
юли 2017 – декември 2019

Донор на проекта: Фондация "Америка за България"

Фондация „Америка за България” подпомага укрепването на динамична пазарна икономика и на институциите на демократичното общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния ? потенциал на успешна и модерна европейска нация. Фондация „Америка за България” развива дългогодишните традиции на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България и чрез много от своите програми насърчава контактите между хората на двете страни, както и обмена на идеи и знания. Фондацията въплъщава щедростта на американския народ и се придържа към най-високите американски стандарти за етика, прозрачност и изконни ценности.

Подкрепата за Програма Достъп до Информация е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Програма Достъп до Информация и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори.

 

Целта на проекта е да продължи застъпничеството и натиска за повече прозрачност и отчетност на институциите и да окуражи гражданите да формират информирано мнение.

Дейности:

  1. Застъпничество за законодателство и подзаконова нормативна база, съобразени със съществуващите стандарти за прозрачно, отчетно и открито управление.
  2. Наблюдение на практиките по прилагане на законодателството за достъп до информация и застъпничество за тяхното подобряване.
  3. Предоставяне на правна помощ в случаи за достъп до информация, целящи да увеличат отчетността в управлението и да подобрят условията за бизнес и инвестиции в България.
  4. Разяснителни кампании и обучения за правото на достъп до информация
  5. Комуникиране на успехите в областта на достъпа до информация чрез каналите на ПДИ и медиите.
  6. Участие в национални и международни мрежи за обмен на опит и увеличаване на ефекта от застъпническата дейност.

   


  НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ
  Българска версия • Последно обновяване: 04.07.2017 • © 1999 Copyright by Interia & AIP