Проекти

Начало

 

 

Прозрачност на административните съдилища
март 2020 – март 2022

Донор на проекта: Фондация "Америка за България"

Фондация „Америка за България” подпомага укрепването на динамична пазарна икономика и на институциите на демократичното общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния ? потенциал на успешна и модерна европейска нация. Фондация „Америка за България” развива дългогодишните традиции на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България и чрез много от своите програми насърчава контактите между хората на двете страни, както и обмена на идеи и знания. Фондацията въплъщава щедростта на американския народ и се придържа към най-високите американски стандарти за етика, прозрачност и изконни ценности.

Подкрепата за Програма Достъп до Информация е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Програма Достъп до Информация и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори.

Целта на проекта е чрез правен анализ, изготвяне на методология с участие на всички заинтересовани, оценка на страниците на административните съдилища и Върховния административен съд (ВАС), предоставяне на правна помощ в случаи на достъп до информация с потенциал да подобрят бизнес средата и информационна кампания, да се:
•Подобрят практиките по достъп до информация в административните съдилища и ВАС;
•Изготвят препоръки за подобряване на прозрачността и отчетността в съдебната система;
•Повиши активната прозрачност и общественото доверие в административните съдилища;
•Повиши познатостта и упражняването на правото на достъп до информация;
•Утвърди ПДИ като Консултативен център за прозрачност.

Прозрачността на съдебната система гарантира правото на справедлив процес, както и е условие за общественото доверие в съдилищата. Те са ключови за всяко демократично общество. Административните съдилища разглеждат случаи, в които граждани и бизнес обжалват незаконни решения или действия на органите на власт. Прозрачността на административните съдилища и на ВАС е важна за правото на достъп до информация, за правилното функциониране на съдебната система и за доверието в нея. Въз основа на своя 23-годишен опит в областта на свободата на информация, ПДИ идентифицира следните нужди и рискове:

 • Необходимост от повишаване на прозрачността на съдебната власт;
 • Необходимост от мониторинг и оценка на прозрачността;
 • Риск от непоследователна съдебна практика;
 • Необходимост от обществена осведоменост и образование в областта на достъпа до информация;
 • Необходимост от навременна и ефективна комуникация на резултатите от мониторинга, съдебните решения и успешните дела за достъп до информация.

В отговор на тези нужди, ПДИ ще:

 • Прегледа и анализира правната рамка, въвеждаща задълженията за активно публикуване на информация и ще разработи уеб базирана методология за оценка на интернет страниците на 28-те административни съдилища и ВАС;
 • Представи и дискутира методологията за оценка на интернет страниците на административните съдилища със заинтересовани групи на 3 кръгли маси. Ще проведе и интервюта и консултации с представители на административните съдилища и ВАС, включително чрез своите 27 координатори в областните градове;
 • Направи оценка на интернет страниците на 28 административни съдилища и на ВАС;
 • Подготви доклад „Достъп до информация в съдебната власт“ с препоръки, които ще бъдат обсъдени на национална конференция;
 • Предоставя правна помощ на граждани и НПО в случаи на търсене на достъп до информация с потенциал да разкрият корупция или нередности, да увеличат отчетността на управлението и да подобрят условията за правене на бизнес и инвестиции в България;
 • Провежда кампания за повишаване на осведомеността, обучения и курс за студенти, за да окуражи активното упражняване на правото на достъп до информация;
 • Комуникира активно резултатите от всички дейности, поддържа и развива националната мрежа от координатори в страната, ще участва в международни мрежи като Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията (FOIAnet).

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ
Българска версия • Последно обновяване: 19.02.2020 • © 1999 Copyright by Interia & AIP