Проекти

Начало

 

 

Програма Достъп до Информация – Граждански център за подкрепа на прозрачността
10 юни 2013 – 10 юни 2014

Донор на проекта: Фондация "Америка за България"

Фондация „Америка за България” подпомага израстването и укрепването на динамична пазарна икономика и демократично общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния й потенциал на успешна и модерна европейска нация. Основана през 2008 година, фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.

Подкрепата за Фондация Програма Достъп до Информация е осигурена от Фондация Америка за България. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Фондация Програма Достъп до Информация и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори.

 

Целта на проекта е:

 1. Да се увеличи активната прозрачност и отчетността на управлението в няколко направления:
  - Бюджетна и финансова откритост
  - Обществени поръчки
  - Разпределяне на средства на ЕС
  - Устройствени планове
 2. Да се повиши осведомеността на гражданите за онлайн наличната обществена информация, правителствени бази данни и публични регистри;
 3. Да се увеличи познаването сред активни ползватели/ журналисти за използването на онлайн достъпна обществена информация и правителствени бази данни за целите на журналистически разследвания и като средство за постигане на повече прозрачност и отчетност на управлението;
 4. Застъпничество за подобряване на активното предоставяне на обществена информация и прилагане на страндартите за активна прозрачност.

Дейности:

 1. Наблюдение на практиките по предоставяне на достъп до информация, идентифициране на проблемни области и формулиране на препоръки за тяхното преодоляване.
 2. Годишен одит на 490 институционални уеб страници от гледна точка на активното предоставяне на обществена информация, въз основа на разработена от ПДИ методология.
 3. Повишаване на информираността по отношение на законодателството, регламентиращо достъпа до информация и на практиките по прилагането му и инициирането на обществен дебат по проблематични въпроси.
 4. Укрепване на журналистическата мрежа от координатори на ПДИ в страната.
 5. Разпространение и обмен на опит в наблюението на състоянието на достъпа до информация и застъпничество за повече прозрачност сред национални и международни партньори и мрежи

Резултати:

Информационни дни "Достъп до информация" в Благоевград и Кюстендил

89 представители на регионалната и местна администрация, НПО, журналисти и граждани от Благоевград и Кюстендил се включиха в проявите на ПДИ.

На 29 и 30 май 2014 г. Програма Достъп до Информация проведе съответно в Благоевград и Кюстендил "Информационни дни" в рамките на проекта “ПДИ - Граждански център за подкрепа на прозрачността”. Експерти от екипа на фондацията запознаха представители на регионалната, местната администрация и НПО с практики по прилагането на Закона за достъп до обществена информация, както и с развитията и тенденциите в активната прозрачност на институциите. Бяха представени резултатите от проучването на страниците на институциите, проведено от ПДИ в началото на 2014, както и рейтинга на институциите в областите съответно Благоевград и Кюстендил. Журналисти и граждани споделиха казуси и проблеми, получавайки консултации и практически съвети при търсенето на информация от публични институции.

Повече информация и снимки от проведените срещи в Благоевград и Кюстендил четете в месечния Информационен бюлетин на ПДИ, брой 05 (125), май 2014.

Проектът Програма Достъп до Информация – Граждански център за подкрепа на прозрачността е подкрепен от Фондация “Америка за България”.


Информационни дни "Достъп до информация" във Видин и Перник

82 представители на регионалната и местна администрация, НПО, журналисти и граждани от Видин и Перник се включиха в информационните дни на ПДИ.

На 8 и 25 април 2014 г. Програма Достъп до Информация проведе съответно във Видин и Перник "Информационни дни" в рамките на проекта “ПДИ - Граждански център за подкрепа на прозрачността”. Експерти от екипа на фондацията запознаха представители на регионалната, местната администрация и НПО с практики по прилагането на Закона за достъп до обществена информация, както и с развитията и тенденциите в активната прозрачност на институциите. Бяха представени резултатите от проучването на страниците на институциите, проведено от ПДИ в началото на 2014, както и рейтинга на институциите в областите съответно Видин и Перник. Журналисти и граждани споделиха казуси и проблеми, получавайки консултации и практически съвети при търсенето на информация от публични институции.

Повече информация и снимки от проведените срещи във Видин и Перник четете в месечния Информационен бюлетин на ПДИ, брой 04 (124), април 2014.

Проектът Програма Достъп до Информация – Граждански център за подкрепа на прозрачността е подкрепен от Фондация “Америка за България”.


Рейтинг на активната прозрачност 2014, Карта на финансовата,бюджетна прозрачност и интегритет на общините

На 2 април (сряда) от 12.00 часа в Пресклуба на БTA Програма Достъп до Информация представи резултатите от проучването на Интернет страниците на институциите в системата на изпълнителната власт, Рейтинг на активната прозрачност ‘2014 и първата Карта на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет на общините.

Специалната част от проучването, която оценява нивото на Финансова, бюджетна прозрачност и интегритет, е част от проекта Програма Достъп до Информация – Граждански център за подкрепа на прозрачността, финансиран от Фондация “Америка за България”.

Информационен ден "Достъп до информация" в Пазарджик и Пловдив

60 представители на регионалната и местна администрация, НПО, журналисти и граждани от Пазарджик и Пловдив се включиха в информационните дни на ПДИ

На 19 и 20 март 2014 г. Програма Достъп до Информация организира в Пазарджик и Пловдив "Информационни дни" в рамките на проекта “ПДИ - Граждански център за подкрепа на прозрачността”. Експерти от екипа на фондацията запознаха представители на регионалната, местната администрация и НПО с практики по прилагането на Закона за достъп до обществена информация, както и с развитията и тенденциите в активната прозрачност на институциите. Бяха представени резултатите от проучването на страниците на институциите, проведено от ПДИ в началото на 2014, както и рейтинга на институциите в областите съответно Пазарджик и Пловдив. Журналисти и граждани споделиха казуси и проблеми, получавайки консултации и практически съвети при търсенето на информация от публични институции.

Повече информация и снимки от проведените срещи в Пазарджик и Пловдив четете в месечния Информационен бюлетин на ПДИ, брой 03 (123), март 2014.

Проектът Програма Достъп до Информация – Граждански център за подкрепа на прозрачността е подкрепен от Фондация “Америка за България”.


Информационен ден "Достъп до информация" във Враца и Монтана

Над 100 представители на регионалната и местна администрация, НПО, журналисти и граждани от Враца и Монтана се включиха във форума на ПДИ.

На 12 и 13 ноември 2013 г. Програма Достъп до Информация организира във Враца и Монтана информационни дни в рамките на проекта “ПДИ - Граждански център за подкрепа на прозрачността”. Експерти от екипа на фондацията запознаха представители на регионалната, местната администрация и НПО с практики по прилагането на Закона за достъп до обществена информация, както и с развитията и тенденциите в активната прозрачност на институциите. Журналисти и граждани споделиха казуси и проблеми, получавайки консултации и практически съвети при търсенето на информация от публични институции.

Повече информация и снимки от проведените срещи във Враца и Монтана четете в месечния Информационен бюлетин на ПДИ, брой 11(119), ноември 2013.

Проектът Програма Достъп до Информация – Граждански център за подкрепа на прозрачността е подкрепен от Фондация “Америка за България”.


Информационен ден "Достъп до информация" в Плевен и Ловеч

Над 100 представители на регионалната и местна администрация, НПО, журналисти и граждани от Плевен и Ловеч се включиха във форума на ПДИ

На 17 и 18 октомври 2013 г. Програма Достъп до Информация организира в Плевен и Ловеч информационни дни в рамките на проекта “ПДИ - Граждански център за подкрепа на прозрачността”. Експерти от екипа на фондацията запознаха представители на регионалната, местната администрация и НПО с практики по прилагането на Закона за достъп до обществена информация, както и с развитията и тенденциите в активната прозрачност на институциите. Журналисти и граждани споделиха казуси и проблеми, получавайки консултации и практически съвети при търсенето на информация от публични институции.

Повече информация и снимки от проведените срещи в Плевен и Ловеч четете в месечния Информационен бюлетин на ПДИ, брой 10(118), октомври 2013.

Проектът Програма Достъп до Информация – Граждански център за подкрепа на прозрачността е подкрепен от Фондация “Америка за България”.


ПДИ връчи наградите по повод Международния ден на правото да знам

Програма Достъп до Информация връчи годишните награди за принос в областта на свободата на информация по случай Международния ден на правото да знам за единадесети път. Церемонията отново бе открита с песента "Дишай", посветена на празника, който се проведе на 28 септември 2013 - от 12.30 ч. в Пресклуба на БТА. Наградите за 2013 година бяха връчени в шест категории. А журито трябваше да избере победителите от 39 получени номинации.

Обосновката към номинациите, както и пълна информация за наградените е достъпна на обновената страница за Деня на правото да знам: http://www.righttoknowday.net/.

Единадесетата церемония за Деня на правото да знам в България се осъществи в рамките на проект Програма Достъп до Информация – Граждански център за подкрепа на прозрачността, подкрепен от Фондация “Америка за България”.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ
Българска версия • Последно обновяване: 05.06.2014 • © 1999 Copyright by Interia & AIP