Проекти

Начало

 

 

Консултативен център за прозрачност
юли 2017 – декември 2019

Донор на проекта: Фондация "Америка за България"

Фондация „Америка за България” подпомага укрепването на динамична пазарна икономика и на институциите на демократичното общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния ? потенциал на успешна и модерна европейска нация. Фондация „Америка за България” развива дългогодишните традиции на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България и чрез много от своите програми насърчава контактите между хората на двете страни, както и обмена на идеи и знания. Фондацията въплъщава щедростта на американския народ и се придържа към най-високите американски стандарти за етика, прозрачност и изконни ценности.

Подкрепата за Програма Достъп до Информация е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Програма Достъп до Информация и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори.

 

Целта на проекта е да продължи застъпничеството и натиска за повече прозрачност и отчетност на институциите и да окуражи гражданите да формират информирано мнение.

 

Дейности:

 1. Застъпничество за законодателство и подзаконова нормативна база, съобразени със съществуващите стандарти за прозрачно, отчетно и открито управление.
 2. Наблюдение на практиките по прилагане на законодателството за достъп до информация и застъпничество за тяхното подобряване.
 3. Предоставяне на правна помощ в случаи за достъп до информация, целящи да увеличат отчетността в управлението и да подобрят условията за бизнес и инвестиции в България.
 4. Разяснителни кампании и обучения за правото на достъп до информация
 5. Комуникиране на успехите в областта на достъпа до информация чрез каналите на ПДИ и медиите.
 6. Участие в национални и международни мрежи за обмен на опит и увеличаване на ефекта от застъпническата дейност.

Резултати:

В рамките на проекта, ПДИ подготви, внесе и представи 12 становища по предложения за законодателни изменения. Те са достъпни с секция "Становища".

Подробна информация за 402-та случая, в които правният екип предостави правна помощ в периода на проекта, може да видите в секция "Случаи".

Информация за съдебните дела за достъп до информация, подкрепени от ПДИ за достъп до информация в периода на отчета е публикуване в секция "Съдебни дела".

Завърши четвъртият практически курс „Достъп до информация и обществени комуникации“

На 17 януари 2020 Програма Достъп до Информация връчи сертификати на студенти от професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ в Нов български университет за успешно преминаване на практически курс „Достъп до информация и обществени комуникации“. Курсът се проведе в периода 8 ноември 2019 - 17 януари 2020. Лектори в курса бяха изпълнителният директор на ПДИ д-р Гергана Жулева и адвокатите Кирил Терзийски и Стефан Ангелов от правния екип на ПДИ.

Курсът се провежда в рамките на проекта Консултативен център за прозрачност, финансиран от Фондация “Америка за България”.


Четвърти практически курс „Достъп до информация и обществени комуникации“

На 8 ноември 2019 офисът на Програма Достъп до Информация отново се превърна в лекционна зала за студенти по журналистика и връзки с обществеността, обучаващи се в практическия курс „Достъп до информация и обществени комуникации“ в Нов български университет. Всеки петък в продължение на няколко седмици те ще посещават ПДИ в рамките на проекта „Консултативен център за прозрачност“, подкрепен от Фондация „Америка за България“.

Курсът се провежда в рамките на проекта Консултативен център за прозрачност, финансиран от Фондация “Америка за България”.


Граждански одит на активната прозрачност 2019

На 19 април 2019 на пресконференция в Пресклуба на БТА, ПДИ представи резултатите от годишното си проучване чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт?.?

В периода 22 февруари – 12 април 2019 Програма Достъп до Информация прегледа и оцени интернет страниците на 564 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и независими органи на власт.

Резултатите са достъпни тук: https://data.aip-bg.org/surveys/BAV422/.

Проучването се осъществява в рамките на проекта Консултативен център за прозрачност, финансиран от Фондация “Америка за България”.


Работна среща с координаторите от журналистическата мрежа на ПДИ

На 15 февруари 2019 Програма Достъп до Информация проведе годишната среща с координаторите от журналистическата мрежа в страната. Срещата се проведе в хотел „Хемус“ в София.

На срещата бе представено състоянието на достъпа до информация по области в страната, бяха обсъдени стратегии за застъпничество. Бе направен обзор на свършеното през 2018 и набелязани целите и задачите пред ПДИ и координаторската мрежа за 2019 г.

Обобщение на обсъдените теми може да видите в месечния информационен бюлетин на ПДИ за февруари 2019.

Традиционно бе връчена и наградата, която ПДИ учреди през 2007 "Координатор на годината". С нея бе отличена Емилия Димитрова - координатор на ПДИ за област Габрово. Интервю с Емилия може да прочетете в бюлетина на ПДИ за февруари 2019.

Работната среща се проведе в рамките на проект "Консултативен център за прозрачност", финасиран с грант от Фондация "Америка за България".


Завърши третият практически курс „Достъп до информация и обществени комуникации“

На 25 януари 2019 Програма Достъп до Информация връчи сертификати на студенти от професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ в Нов български университет за успешно преминаване на практически курс „Достъп до информация и обществени комуникации“. Курсът се проведе в периода 2 ноември 2018 - 25 януари 2019.

Лектори в курса бяха изпълнителният директор на ПДИ д-р Гергана Жулева, адвокатите Александър Кашъмов, Кирил Терзийски и Стефан Ангелов от правния екип на ПДИ.

Курсът се провежда в партньорство с Департамент „Масови комуникации“ на НБУ и е част от проекта „Консултативен център за прозрачност“, изпълняван от ПДИ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.


16-та церемония за връчване на награди по повод Международния ден на правото да знам – 28 септември 2018

Програма Достъп до Информация връчи годишните награди за принос в областта на свободата на информация по случай Международния ден на правото да знам. Церемонията се проведе на 28 септември 2018 – от 16.00 ч. в Литературен клуб „Перото“ – НДК, София. Наградите за 2017 година бяха връчени в шест категории.Присъстваха близо 90 представители на неправителствени организации, държавната администрация, журналисти, юристи, партньори, колеги и приятели на ПДИ.Обосновката към номинациите, както и пълна информация за наградените е достъпна на обновената страница за Деня на правото да знам: http://www.righttoknowday.net/.

Интервюта с наградените четете в месечния информационен бюлетин на ПДИ за септември 2018: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/Брой/102676/.

През 2018 церемонията за връчване на награди за Деня на правото да знам стана възможна благодарение на подкрепата, която ПДИ получи в рамките на кампанията за набиране на средства през платформата Indiegogo: https://igg.me/at/FOI-Champions-Day-Bulgaria и по банков път.

Церемонията бе проведена в рамките на проект "Консултативен център за прозрачност", подкрепен от Фондация “Америка за България” .


ПДИ представи доклада "Състоянието на достъпа до информация в България 2017"

На 22 май в Национален пресклуб на БТА Програма Достъп до Информация представи доклада "Състоянието на достъпа до информация в България 2017". Осемнадесетият доклад на ПДИ съдържа:

 • препоръки, свързани с правната уредба за достъп до информация и нейното прилагане;
 • оценка на регулациите в областта на достъпа до информация;
 • състоянието на активната прозрачност за 567 органа на власт в България;
 • анализ на правната помощ, предоставена от ПДИ през годината;
 • тенденции в съдебната практика по дела за достъп до информация, подкрепени от ПДИ през 2017.

Докладът съдържа седем приложения:
Приложение 1: Институционална информация - нормативна  уредба, функции, услуги, информационни масиви
Приложение 2: Оперативна информация – актове, стратегии, планове, дейности и тяхното отчитане
Приложение 3: Финансова и друга прозрачност – бюджети и финансови отчети, договори, декларации за конфликт на интереси
Приложение 4: Секции „Достъп до информация” - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано
Приложение 5: Само за ОБЩИНИТЕ
Приложение 6: Справка от базата данни с постъпилите случаи за консултация и съвет през 2017 г.
Приложение 7: Съдебни дела 2017 - Анотации

Превод на доклада на английски език е достъпен: http://store.aip-bg.org//publications/ann_rep_eng/2017/2017_FINAL.pdf

Докладът се издава в рамките на проект Консултативен център за прозрачност”, подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".


Граждански одит на активната прозрачност 2018

На 18 април в Национален пресклуб на БTA Програма Достъп до Информация представи резултатите от годишния одит на интернет страниците на институциите, Рейтинги на активната прозрачност 2018 и Карта на финансовата, бюджетна прозрачност и интегритет на общините 2018??.?

В периода 6 февруари – 30 март 2018 ПДИ прегледа и оцени интернет страниците на 567 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и независими органи на власт. В рамките на проучването бяха подадени 567 електронни заявления с искане за предоставяне на отчета по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за 2017.

Целта на проучването е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по ЗДОИ и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.??

Анализ на резултатите бе публикуван в месечния информационен бюлетин на ПДИ за април 2018: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/Брой/105908/.

Проучването се осъществява в рамките на проекта Консултативен център за прозрачност, финансиран от Фондация “Америка за България”.


Годишна среща на екипа на ПДИ с журналистите от координаторската мрежа в страната

На 9 март 2018 Програма Достъп до информация проведе традиционната си годишна среща с координаторите от журналистическата мрежа в страната. На форума в хотел „Хемус“ изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева представи резултатите от застъпническата работа на организацията през 2017, текущите проекти, по които работи ПДИ, както и предизвикателствата пред екипа през настоящата година. Ръководителят на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов представи становищата и участието на фондацията в рамките на обсъждания и работни групи по изменения и проекти на нормативни актове. Адвокат Кирил Терзийски от правния екип на ПДИ представи случаите, постъпили за правна помощ през 2017 и съдебните дела за достъп до информация, водени с помощта на ПДИ.

Координаторите от страната представиха доклади за практиките по предоставяне на информация по места и очертаха актуална картина за състоянието на достъпа до информация в страната.

Обобщение от дискусиите на срещата четете в месечния бюлетин на ПДИ за март 2018.

Бе връчена и наградата Координатор на годината за 2017. С нея бе удостоен журналистът Тодор Гроздев от Пазарджик. Интервю с Тодор четете в месечния информационен бюлетин за март 2017: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/

Работната среща се проведе в рамките на проект "Консултативен център за прозрачност", финасиран с грант от Фондация "Америка за България".


Завърши втори практически курс „Достъп до информация и обществени комуникации“

На 19 януари 2018 Програма Достъп до Информация връчи сертификати на студенти от професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ в Нов български университет за успешно преминаване на практически курс „Достъп до информация и обществени комуникации“. Снимки от връчването на сертификатите на 19.01.2018 може да видите на страницата на ПДИ: http://www.aip-bg.org/about/gallery/106457/.

В рамките на курса студентите подготвиха заявления за достъп до обществена информация и ги подадоха по електронен път до различни институции. Юристите на ПДИ консултираха формулирането на заявленията и определянето на отговорните институции.

Студентите подготвиха статии, описващи опита от използването на процедурите на Закона за достъп до обществена информация, които ПДИ ще публикува в няколко последователни броя на месечния информационен бюлетин.

Курсът се провежда за втора година в партньорство с Департамент „Масови комуникации“ на НБУ и е част от проекта „Консултативен център за прозрачност“, изпълняван от ПДИ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.


15-та церемония за връчване на награди по повод Международния ден на правото да знам – 28 септември 2017

За петнадесети път Програма Достъп до Информация връчи годишни награди за принос в областта на свободата на информация по случай Международния ден на правото да знам. Церемонията се проведе на 28 септември 2017 в Литературен клуб „Перото“ – НДК, София. Наградите за 2017 година бяха връчени в шест категории.Присъстваха над 100 представители на неправителствени организации, държавната администрация, журналисти, юристи, партньори, колеги и приятели на ПДИ.Обосновката към номинациите, както и пълна информация за наградените е достъпна на обновената страница за Деня на правото да знам: http://www.righttoknowday.net/.

Интервюта с всички наградени са публикувани в месечния информационен бюлетин на ПДИ за септември 2017: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/Брой/102913/.

През 2017 провеждането на церемонията за връчване на награди за Деня на правото да знам бе възможно благодарение на подкрепата, която ПДИ получи в рамките на кампанията за набиране на средства през платформата Indiegogo: https://igg.me/at/irtkd2017-Bulgaria/x по банков път.

Церемонията бе проведена в рамките на проект "Консултативен център за прозрачност", подкрепен от Фондация “Америка за България” .

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ
Българска версия • Последно обновяване: 17.01..2020 • © 1999 Copyright by Interia & AIP