За ПДИ

Начало

 

 

Приоритети на ПДИ

Приоритетите на ПДИ са:

• Обучение по упражняването на правата на гражданите по закона за достъп до обществена информация

• Наблюдение на процеса на прилагане на закона за достъп до обществена информация

• Правна помощ в случаи на отказ от информация

• Проучвания и публикации за достъпа до информация в публичните регистри

• Участие в обществената дискусия за законодателно уреждане на правото на информацияНАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 22.10.2000 • © 1999 Copyright by Interia & AIP