Моделна институция

 
За институцията
Структура
Функции
Контакти
Нормативна уредба
Общински съвет (за община)
Състав
Наредби, решения
Заседания
Обществено обсъждане
Документи
Нормативни документи
Проекти
Стратегии, планове, програми
Обществено обсъждане
Достъп до информация
Процедури за достъп
Заявление
Информационни ресурси
Често търсени документи
Разсекретени документи
Отчет


Заявление за достъп обществена информация

Тук можете да изтеглите примерно заявление, което да подадете по пощата, или да внесете в деловодството на институцията.

Можете да подадете заявление за достъп до информация, като попълните долния формуляр:

До Кмета на град/Министъра на...

Име:
Адрес:
Телефон за контакти:
e-mail:
На основание Закона за достъп до обществена информация, желая да ми бъде предоставена наличната информация относно:
 
На основание на същия закон, желая да ми бъдат предоставени следните документи:
 
Желая да получа исканата от мен информация в следната форма:

Преглед на информацията - оригинал или копие
Устна справка
Копие на хартиен носител
Копие на технически носител

Пресцентър
Важна информация
Предстоящи събития
Услуги
Харта на клиента
Административни услуги
Търгове и конкурси
Обществени поръчки
Концесии
Свободни длъжности
Държавно/общинско имущество
Бюджет
Проектобюджет
Изпълнение на бюджета
Отчети
Финансови отчети
Отчети за дейността
Антикорупция
Сигнали
Имуществени декларации
Конфликт на интереси
Последна промяна: 31.01.2008 г.