Моделна институция

 
За институцията
Структура
Функции
Контакти
Нормативна уредба
Общински съвет (за община)
Състав
Наредби, решения
Заседания
Обществено обсъждане
Документи
Нормативни документи
Проекти
Стратегии, планове, програми
Обществено обсъждане
Достъп до информация
Процедури за достъп
Заявление
Информационни ресурси
Често търсени документи
Разсекретени документи
Отчет


Обществени поръчки

Текущи процедури:

1. Обявление за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс...
Документация

2. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка: услуга - "Надзор в строителството на обект - Канализация на село...".
Документация

Приключили процедури:

1. Обществена поръчка "Подобряване на общинската пътна инфраструктура...
Протокол от заседанието на комисията | Договор

2. Обществена поръчка за доставка на специализирани съдове за събиране на битови отпадъци...
Протокол от заседанието на комисията | Договор

Линк към АОП

Връзки:
Община Плевен
Община Русе
Община Тунджа
Министерство на образованието, младежта и науката
Министерство на вътрешните работи

Пресцентър
Важна информация
Предстоящи събития
Услуги
Харта на клиента
Административни услуги
Търгове и конкурси
Обществени поръчки
Концесии
Свободни длъжности
Държавно/общинско имущество
Бюджет
Проектобюджет
Изпълнение на бюджета
Отчети
Финансови отчети
Отчети за дейността
Антикорупция
Сигнали
Имуществени декларации
Конфликт на интереси
Последна промяна: 11.11.2009 г.