Моделна институция

 
За институцията
Структура
Функции
Контакти
Нормативна уредба
Общински съвет (за община)
Състав
Наредби, решения
Заседания
Обществено обсъждане
Документи
Нормативни документи
Проекти
Стратегии, планове, програми
Обществено обсъждане
Достъп до информация
Процедури за достъп
Заявление
Информационни ресурси
Често търсени документи
Разсекретени документи
Отчет

Столичен Общински Съвет
Заседания

Заседание No 50 от дата 29.10.2009
Заседание No 49 от дата 15.10.2009
Заседание No 48 от дата 01.10.2009
Заседание No 47 от дата 17.09.2009
Заседание No 46 от дата 10.09.2009
Заседание No 45 от дата 29.07.2009
Заседание No 44 от дата 09.07.2009
Заседание No 43 от дата 25.06.2009
Заседание No 42 от дата 11.06.2009
Заседание No 41 от дата 30.05.2009
Заседание No 40 от дата 21.05.2009
Заседание No 39 от дата 30.04.2009
Заседание No 38 от дата 16.04.2009
Заседание No 37 от дата 13.04.2009

 

 

Пресцентър
Важна информация
Предстоящи събития
Услуги
Харта на клиента
Административни услуги
Търгове и конкурси
Обществени поръчки
Концесии
Свободни длъжности
Държавно/общинско имущество
Бюджет
Проектобюджет
Изпълнение на бюджета
Отчети
Финансови отчети
Отчети за дейността
Антикорупция
Сигнали
Имуществени декларации
Конфликт на интереси
Последна промяна: 11.11.2009 г.