Моделна институция

 
За институцията
Структура
Функции
Контакти
Нормативна уредба
Общински съвет (за община)
Състав
Наредби, решения
Заседания
Обществено обсъждане
Документи
Нормативни документи
Проекти
Стратегии, планове, програми
Обществено обсъждане
Достъп до информация
Процедури за достъп
Заявление
Информационни ресурси
Често търсени документи
Разсекретени документи
Отчет

 

Важна информация

Басейнова дирекция-Пловдив състави четири Акта за установяване на административни нарушения на фирми от Хасково

При направените от Басейнова дирекция проверки е констатирано, че фирмите не са извършвали ежемесечни замервания по геодезичната мрежа, както и заснемане на напречните профили в местата където се е добивал инертен материал.
03-11-2009 повече>> >>

Басейнова дирекция-Пловдив, започна административнонаказателна процедура срещу Недко Малинов Кокаров за водовземане без разрешително с цел риборазвъждане

През последните три месеца, Басейнова дирекция-Пловдив е съставила дванадесет Акта за установяване на административни нарушения по Закона за водите в Смолянска област, като за този период са извършени 120 проверки на фирми и физически лица.
26-10-2009 повече>> >>

Басейнова дирекция преустанови незаконно водовземане на минерална вода от сондаж №4 от находище Хисаря, за баня “Свежест”, баня “Топлица” и баня “Бистрица”

При проверката е установено, че Специализирана болница за рехабилитация-Нционален комплекс ЕАД – клон Хисаря, водовзема минерална вода за баня “Свежест”, баня “Бистрица” и баня “Топлица” без издадени разрешителни съгласно Закона за водите.
26-10-2009 повече>> >>

и т.н.

Пресцентър
Важна информация
Предстоящи събития
Услуги
Харта на клиента
Административни услуги
Търгове и конкурси
Обществени поръчки
Концесии
Свободни длъжности
Държавно/общинско имущество
Бюджет
Проектобюджет
Изпълнение на бюджета
Отчети
Финансови отчети
Отчети за дейността
Антикорупция
Сигнали
Имуществени декларации
Конфликт на интереси
Последна промяна: 11.11.2009 г.