Моделна институция

 
За институцията
Структура
Функции
Контакти
Нормативна уредба
Общински съвет (за община)
Състав
Наредби, решения
Заседания
Обществено обсъждане
Документи
Нормативни документи
Проекти
Стратегии, планове, програми
Обществено обсъждане
Достъп до информация
Правила за предоставяне
Заявление
Информационни ресурси
Често търсени документи
Разсекретени документи
Отчет

 

Проектобюджет

Проект на Закон за държавния бюджет за 2010 година [pdf]

Доклад към проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2010 година [pdf]

Проектобюджети в програмен формат на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити за 2010 година

***

Проектобюджет 2009 на Община Кюстендил
Обяснителна записка за проектобюджет 2009 на Община Кюстендил

 

 

 

Връзки
Министерство на финансите
Община Кюстендил
Община Плевен


Пресцентър
Важна информация
Предстоящи събития
Услуги
Харта на клиента
Административни услуги
Търгове и конкурси
Обществени поръчки
Концесии
Свободни длъжности
Държавно/общинско имущество
Бюджет
Проектобюджет
Изпълнение на бюджета
Отчети
Финансови отчети
Отчети за дейността
Антикорупция
Сигнали
Имуществени декларации
Конфликт на интереси
Последна промяна: 02.11.2009 г.