Моделна институция

 
За институцията
Структура
Функции
Контакти
Нормативна уредба
Общински съвет (за община)
Състав
Наредби, решения
Заседания
Обществено обсъждане
Документи
Нормативни документи
Проекти
Стратегии, планове, програми
Обществено обсъждане
Достъп до информация
Процедури за достъп
Заявление
Информационни ресурси
Често търсени документи
Разсекретени документи
Отчет


Списък на актовете на [Институцията] и документите, от които отпада нивото на класификация за сигурност на онформацията, съгласно чл. 34, ал. 1 и 3 от Закона за защита на класифицираната информация и чл.. 50, ал. 2, т. 3 от правилника за неговото прилагане.

Търси в заглавието на документа:
Година на приемане:
Година на разсекретяване:

Документ Дата Разсекретен Достъп
Постановление № 3-П Промени по личния състав на
българската армия
05.10.1949 11.06.2004 държавен архив
Отчуждаване на земя в полза на Министерството на съобщенията 25.11.1969 11.06.2004 държавен архив
Решение – № 558 г. за деблокиране на хлебна пшеница от военновременния запас и държавния резерв 10.06.1996 11.06.2004 ЗДОИ
Протоколно решение - № 35 . Т. 1 Доклад за резултатите от преговорите с Мисията на Международния валутен фонд и проект на писмо за намеренията на правителството 27.05.1996 11.06.2004 PDF

За допълнителна информация:
тел.: (02) 987 1234
Петър Петров- младши експерт
Работно време: от 9:00 до 12:30 и 13:30 до 17:30

Връзки:
Списък на разсекретени актове и документи на МС за периода 1946-2000 г.
Електронен достъп до информация в ЦРУ - включително списък на различни разсекретени документи

 

Пресцентър
Важна информация
Предстоящи събития
Услуги
Харта на клиента
Административни услуги
Търгове и конкурси
Обществени поръчки
Концесии
Свободни длъжности
Държавно/общинско имущество
Бюджет
Проектобюджет
Изпълнение на бюджета
Отчети
Финансови отчети
Отчети за дейността
Антикорупция
Сигнали
Имуществени декларации
Конфликт на интереси
Последна промяна: 31.01.2008 г.