Моделна институция

 
За институцията
Структура
Функции
Контакти
Нормативна уредба
Общински съвет (за община)
Състав
Наредби, решения
Заседания
Обществено обсъждане
Документи
Нормативни документи
Проекти
Стратегии, планове, програми
Обществено обсъждане
Достъп до информация
Правила за предоставяне
Заявление
Информационни ресурси
Често търсени документи
Разсекретени документи
Отчет

 

Декларации за конфликт на интереси

Министерство на икономиката и енергетиката
http://www.mee.government.bg/doc_vop/dekl_min_mie_08.doc

Община Плевен
http://www.pleven.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=1324


Пресцентър
Важна информация
Предстоящи събития
Услуги
Харта на клиента
Административни услуги
Търгове и конкурси
Обществени поръчки
Концесии
Свободни длъжности
Държавно/общинско имущество
Бюджет
Проектобюджет
Изпълнение на бюджета
Отчети
Финансови отчети
Отчети за дейността
Антикорупция
Сигнали
Имуществени декларации
Конфликт на интереси
Последна промяна: 02.11.2009 г.