Моделна институция

 
За институцията
Структура
Функции
Контакти
Нормативна уредба
Общински съвет (за община)
Състав
Наредби, решения
Заседания
Обществено обсъждане
Документи
Нормативни документи
Проекти
Стратегии, планове, програми
Обществено обсъждане
Достъп до информация
Процедури за достъп
Заявление
Информационни ресурси
Често търсени документи
Разсекретени документи
Отчет


Информация за концесии на страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустрйството

Начална дата: 2 ноември 2009, понеделник
Решения на Министерски съвет за предоставяне на концесии и разрешения

Крайна дата: 3 ноември 2009, вторник

Начална дата: 1 септември 2009, вторник
Обявление за откриване на производство за предоставяне на разрешение за проучване

Крайна дата: 4 септември 2009, петък

Начална дата: 27 август 2009, четвъртък
Договори за отдаване под наем на обекти - изключителна държавна собственост, представляващи морски плажове

Крайна дата: 1 октомври 2009, четвъртък

Начална дата: 15 юли 2009, сряда
ЗАПОВЕД № 02-14-1215/26.06.2009 г., за определяне на титуляр на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни материали от “Бяла вода”

Крайна дата: 17 юли 2009, петък

 

Пресцентър
Важна информация
Предстоящи събития
Услуги
Харта на клиента
Административни услуги
Търгове и конкурси
Обществени поръчки
Концесии
Свободни длъжности
Държавно/общинско имущество
Бюджет
Проектобюджет
Изпълнение на бюджета
Отчети
Финансови отчети
Отчети за дейността
Антикорупция
Сигнали
Имуществени декларации
Конфликт на интереси
Последна промяна: 13.11.2009 г.