Моделна институция

 
За институцията
Структура
Функции
Контакти
Нормативна уредба
Общински съвет (за община)
Състав
Наредби, решения
Заседания
Обществено обсъждане
Документи
Нормативни документи
Проекти
Стратегии, планове, програми
Обществено обсъждане
Достъп до информация
Процедури за достъп
Заявление
Информационни ресурси
Често търсени документи
Разсекретени документи
Отчет

Административни услуги

Услуги - Гражданско състояние и гражданска регистрация
Услуги - Общинска собственост
Услуги - Икономически дейности
Услуги - Териториално и селищно устройство
Услуги - Местни данъци и такси

Търси услуга:
Услуга Необходими документи Срок Такса Място Лице за контакт
Удостоверение за наследници

1. Молба-декларация (изтегли)
2. Документ за самоличност на заявителя

Обикн: 7 дни
Бърза: 1 ден
Експр: 1 час
Обикн: 3.00 лв.
Бърза - 4.00 лв
Експр: 5.00 лв.
кметства Стоян Илиев
тел: 68-12-32
Корекция на ЕГН 1. Документ за самоличност
2. Удостоверение за раждане
15 дни няма стая 212 Иван Стоянов
тел: 68-12-39
Удостоверение за сключен граждански брак - дубликат 1. Документ за самоличност или пълномощно 1 ден 3,00 лева стая 212 Иван Стоянов
тел: 68-12-39
Пресцентър
Важна информация
Предстоящи събития
Услуги
Харта на клиента
Административни услуги
Търгове и конкурси
Обществени поръчки
Концесии
Свободни длъжности
Държавно/общинско имущество
Бюджет
Проектобюджет
Изпълнение на бюджета
Отчети
Финансови отчети
Отчети за дейността
Антикорупция
Сигнали
Имуществени декларации
Конфликт на интереси
Последна промяна: 31.01.2008 г.