Моделна институция

 
За институцията
Структура
Функции
Контакти
Нормативна уредба
Общински съвет (за община)
Състав
Наредби, решения
Заседания
Обществено обсъждане
Документи
Нормативни документи
Проекти
Стратегии, планове, програми
Обществено обсъждане
Достъп до информация
Процедури за достъп
Заявление
Информационни ресурси
Често търсени документи
Разсекретени документи
Отчет


Нормативни документи - регистър

Вид:

Номер: Година:

Текст:

Вид на акта Номер Дата Анотация Достъпен
Заповед (кмет) РД-15-1775 17.12.2007 Настаняване под наем PDF
Решение 81 22.03.2008 Изменение на наредба за администрирането на местни... Заявление

 

Връзки:
Общински съвет - Горна Оряховица
Министерство на физическото възпитание и спорта
Пресцентър
Важна информация
Предстоящи събития
Услуги
Харта на клиента
Административни услуги
Търгове и конкурси
Обществени поръчки
Концесии
Свободни длъжности
Държавно/общинско имущество
Бюджет
Проектобюджет
Изпълнение на бюджета
Отчети
Финансови отчети
Отчети за дейността
Антикорупция
Сигнали
Имуществени декларации
Конфликт на интереси
Последна промяна: 31.01.2008 г.