Публикации за ПДИ

Начало

 

 

в. "Позвънете" 17.06.2000г.

Самопреценката на администрацията е най-често причина за отказа на информация
Тодор Маринов

Работна среща по проекта "Къде и как да упражняваме правото си на информация", с участие нa институции и организаци инициира вчера фондация "Програма Достъп до Информация".

Тя е създадена преди 4 години от журналисти, юристи, социолози и икономисти, с основна цел спомагане реализирането правото на гражданите на информация, заложено в чл. 41 на 'Конституцията на РБългария. В текста на ал. 1 се казва, че всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Осъществяването на това право не може дабъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала. Ал. 2, въз основа накоято е и проектозаконът за достъп до обществена информация, гласи, че гражданите имат право на информация от държавен орган или учреждение по въпроси, които представляват за тях законен интерес. Разбира се; уточнено. е, че информацията не трябва да бъде държавна или друга защитена от закона тайна, и не трябва да засяга чужди права. Вече 30 текста от проектозако на са приети на второ четене. Фондацията има изградена мрежа от журналисти в 22 града, чрез които се събират случаи на отказ от информация. 717 са оплакванията на граждани за такъв, като най-често причина за това е преценката на служителя и ръководителя, работещи в държавните и местните органи на управление, или т.нар, дискреция на администрацията. Информация не се дава и посредством немотивирани откази. Не са редки случаите, в които гражданинът не получава исканите данни, поради липса на яснота къде се намира интересуващата го информация. Това се дължи, както на факта, че те не знаят къде да я търсят, така и на лошото й склади ране от страна на администрацията, уточниха от фондацията и добавиха, че ще оказват правна помощ при евентуални дела.

Две са формите на за дължение за предоставяне на информация, обясни координаторът на правните проекти Александър Кашьмов. Първата е за предоставяне без такава да бъде поискана, а втората - когато бъде изисквана. Под "информация" не трябва да се разбира само документацията, но и служебната информация, която е под формата на текстове, записана е на различни видове носители и др. Всеки има право да бъде информиран, разбира се ако това не нарушава определена законна тайна, добави г-н Кашъмов. При отказ да се предостави информация, гражданинът трябва да обжалва пред Окръжния или Върховния административен съд, в зависимост от органа (местен или държавен), който е отказал такава. Разбира се, в проектозакона не липсват и противоречия. Пример за това са текстовете, които позволяват отказ при определени обстоятелства (тук не става дума за вид тайна). Това позволява различно тълкуване и ще доведе до правно объркване е мнението на юриста Кашъмов.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 31.10.2001• © 1999 Copyright by Interia & AIP