Публикации за ПДИ

Начало

 

 

в. "Позвънете" Варна 16.08.2001г.
Достъпът до информация - малко използвано право.


Юристите на Програма Достъп до Информация препоръчват

Законодателни промени
1. Да бъде прието законодателство, уреждащо достъпа до информация до проектозакони, преди одобрението им от Мнистерски съвет.
2. Да бъде приет Закон за защита на личните данни
3. Да бъде приет Закон за архивите

Административни улеснения
1. Да се изградят административни структури за улесняване на на достъпа на гражданите до обществена информация - читални, упълномощени лица, които да приемат и разглеждат заявленията.
2. Да бъдат създадени публични регистри на всички документи, съхранявани в органите на държавната власт и местното самоуправлени, включително и такива, които съдържат информация, класифицирана като държавна или служебна тайна. Тези регистри да включват като минимум името/номера на документа, класификацията му, датата на създаане и и органа, който го е създал.
3. Администрацията да бъде обучена за прилагането на закона
4. Да се създават и разпространяват информационни материали за разясняване на правото на информация и процедурата по закона
5. Задължените по ЗДОИ субекти да бъдат финансово обезпечени за изпълние на задълженията им по закона

Бистра Варнева


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 31.10.2001• © 1999 Copyright by Interia & AIP