Публикации за ПДИ

Начало

 

 

в. Видин, бр. 59 (751) 10-13.06.1999 г.

Емил Герасимов

Правото на достъп до информация бе вторият проведен за тази година в града ни семинар,организиран от едноименната национална фондация, чийто председател е г-жа Гергана Жулева.

Тя и нейният екип от журналисти, юристи и социолози обяви пред представители  на видинските медии целите, постиженията и проблемите на фондацията

На срещата основно бяха дискутирани недостатъците на новия проект за закон за достъп до обществена информация. Самото определение, каза юристката на фондацията г-ца Фани Давидова, крие неясноти, тъй като в проекта не е дефинирано какво е съдържанието на понятието. А това вече дава възможност на всеки държавен служител субективно да тълкува в кой случай да предостави поисканите му сведения, което е конституционно право на всеки български гражданин. Разграничението между официална и служебна обществена информация също не е ясно какво означава, както и не е изрично указано кои служебни лица са длъжни да предоставят поисканата им от журналисти и граждани информация.

Като недопустими квалифицираха от фондацията клаузите в проектозакона, които задължават медиите и други недефинирани в проекта юридически и физически лица да дават информация на държавните органи. Специалистите от фондацията увериха, че са депозирали своите забележки и допълнения към закона, за да бъде улеснено конституционното право на българските граждани за достъп до информация.НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 31.10.2001• © 1999 Copyright by Interia & AIP