Библиотека

Начало

 

 

в. Утро, бр. 169, 23.07.1999 г.
Законопроектът „Тагарински" разгледан критично в Русе
Документът ограничава достъпа до информация и създава предпоставки за цензура

Габриела Стефанова

Фондация „Програма Достъп до Информация проведе вчера семинар в Русе с журналисти и представители на общинската и областната администрация. Акцент в него беше проектозаконът за достъп до обществена информация. По време на дебатите стана ясно, че проектът „Тагарински" съдържа много неясноти и има твърде ограничителен характер. Участниците в семинара се обединиха около становището, че в бъдещия закон ограниченията за Достъп до информация трябва да са ясно описани, за да не оставят възможност за свободно тълкуване, което да е основание за цензура. Подчертано бе, че трябва точно да се регламентира и какво се разбира под лични данни, които не бива да бъдат огласявани. Журналистите и представителите на местната власт нямаха разногласия за необходимостта гражданите да могат да обжалват отказ на информация и по административен път, макар че проектът не го предвижда. Като мътни и смущаващи бяха определени и текстовете в проектозакона, визиращи държавната и служебната тайна.

Като основна слабост на законодателя бе отбелязана отвлечената формулировка на понятието „общественозначима информация". Кой ще определя кое е общественозначимо и кое не, опитваха се да си отговорят участниците в семинара. В името на демократичните принципи фондацията се ангажира да  изпрати  вчерашните предложения до парламента. Там вече е и становището на международния център за борба с цензурата „Артикъл 19". „Законопроектът е зле написан и следователно има опасност да не осигури достатъчен достъп до обществена информация", коментира ръководителят на програма „Европа" Файона Харисън.НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 31.10.2001• © 1999 Copyright by Interia & AIP