Публикации за ПДИ

Начало

 

 

в. Шуменска заря, 19.02.1999 г.
Достъпът до информация - право и отговорност

Светлин Пламенов

Работна среща на екип от програма "Достъп до информация" с представители на общинската администрация в Шумен, неправителствените организации и журналисти се проведе вчера в сградата на кметството. Тук бяха председателят на общинския съвет в града Пламен Петков и заместник-кметът по финанси Валентин Маринов.

Състоянието на достъпа до информация в община Шумен обобщи координаторът на програмата в региона Божидара Димова, а основните насоки в работата на фондацията представи нейният председател Гергана Жулева.

Фондацията "Програма Достъп до Информация" е учредена на 23 октомври 1996 година в София от журналисти, юристи, социолози и икономисти. Основната й цел е да спомага за реализиране правото на гражданите на информация, заложено в член 41 на Конституцията на Република България. Фондацията се стреми с дейността си да насърчава търсенето на информация, да работи за прозрачността на институциите на централната и местната власт и улеснява упражняването на правото на информация.

Програмата "Достъп до информация" комуникира с изградена журналистическа мрежа в страната за събиране на случаи на отказ на информация, анализира примерите на неправомерен отказ на поискана информация, оказва правна помощ, наблюдава практиките по представяне на информация и дава препоръки за усъвършенстването им. Тя разяснява правото на достъп до информация чрез медиите, организира работни срещи, семинари и конференции по тази проблематика.

Приоритетите през настоящата година са подготвяне на обществена дискусия за законодателно уреждане на правото на достъп до информация.изработване на концепция за Закон за достъп до информация, разширяване на мрежата от координатори в страната, разпространяването на положителния чуждестранен опит.

Дейността на фондацията се финансира от Холандската организация за международно съвместно развитие /Novib/, фондациите "Отворено общество" и "Фридрих Науман", програма ФАР и Democracy Commission Small Grants -посолство на САЩ в България.

Присъстващите на работната среща бяха запознати с международните стандарти в областта на достъпа до информация. Бяха обсъдени и съпроводени с юридически коментар конкретни случаи в Шумен.

Всички участници в работната среща получиха от организаторите й книгата "Достъп до информация - норми и практики".

По-късно екипът от София даде пресконференция за шуменските журналисти, на която представителите на шуменските медии и кореспонденти на централните издания получиха специализирана информация по интересуващите ги въпроси.

Дебатирана бе подготвената от фондация "Програма Достъп до Информация" концепция за законодателна уредба на правото на достъп до информация. В нея подробно са разработени принципите на бъдещия закон - неговата цел, кой има право до достъп на информация, субектите, задължени да я предоставят, предметът на правото на достъп до информация, ограниченията при получаването й, начините за нейното предоставяне, процедурата за упражняване и защита на правото на информация.НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 31.10.2001• © 1999 Copyright by Interia & AIP