Публикации за ПДИ

Начало

 

 

в. Събеседник 16.02.2005 г.
Как да получим достъп до информация

В последните години този въпрос вълнува както журналисти, така и граждани. Програма "Достъп до информация" чрез своята активна работа подпомага гражданското общество в правото му да търси и получава информация.

В Област Силистра се разпространи безплатно третото издание на наръчника "Как да получим достъп до информация" на Програма "Достъп до информация", което е неоценим помощник на всички, които желят достъп до необходимия им информационен ресурс. Екипът на Програмата подпомага упражняването на правото на достъп до обществена информация, тсоето е уредено със Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/, приет и обнародван през лятото на 2000 г.

Наръчникът посочва кой има право на достъп до информация, кой е задължен да предоставя информация, как и в каква форма се получава достъп, как се обжалва в съда решение за отказ на достъп до информация.

Полезни са приложенията в наръчника на списъка на задължените по ЗДОИ субекти, дефинирането по закон на държавна, служебна тайна и търговска тайна. В книгата може да намерите примерно заявление за достъп до информация, примерна жалба, както и полезни интернет страници на български институции.

Заитересуваните журналисти, граждани и институции в Силистренска област могат да получат наръчника от Йордан Георгиев - журналист, координатор на Програмата за достъп до информация. Да не забравяме, че обществена информация, по смисъла на закона, е тази информация, която е свързана с обществения живот в Република България и дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

Информацията е капитал, с който всеки гражданин може да взема по-адекватни решения и по-малко да греши.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 11.03.2005• © 1999 Copyright by Interia & AIP