Публикации за ПДИ

Начало

 

 

в. Репортер Днес 02.07.2001 г.
Публичната информация е право на гражданите, а не "екстра" по усмотрение на чиновника

Случвало ли ви се е да изпитвате наслада от мисълта, че все някои ден чиновниците ги уволняват? И че в групата на изхвърление непременно ще попадне оня с ръкавелите, дето последният път ви разиграва от канцелария на канцелария за една елементарна справка. А после цяла седмица настръхвате само при спомена за изгубеното време и опънатите до скъсване нерви. И нивото на адреналина ви падаше само при мисълта, че и на тоя тъй наречен експерт ще му дойда реда да напу не уютнaтa си кабинетна.

Особено напрегната става ситуацията, когато гражданинът опре до някоя институция с искането да получи информация. Доскорошната липса на законова уредба караше специалистите да приемат твърде предпазливо подобни претенции и да се потрудят не как да отговорят на тях, а как да ги отклонят.

За три години във фондация Програма Достъп до Информация са постъпили 746 случая, в които журналисти, граждани и неправителствени организации смятат, че е нарушено тяхното право да разпространяват и получават информация. Случаите са събрани чрез координаторите на програмата във всички центрове на страната. Анализът на юристите във фондацията сочи, че най-честите причини за отказ от страна на администрацията и други институции, от които е търсена информация, се подреждат така: немотивирани откази, преценка на служителя, преценка или заповед на ръководителя, "търсената информация не е при нас",

По обясними причини "най-поразявани" с откази са журналистите, чиято ежедневна работа е свързана с търсенето на информация. В 674 случая на отказ засегнати са били хората на перото.

Приетият Закон за достъп до обществена информация цели да премахне напрежението между институции и гражданите, да доразвие конституционното право за получаване на информация и да посочи възможните пътища за придобиването й. Според данните в Програма Достъп до Информация след приемането на закона при специалистите във фондацията са постъпили 135 случая на отказ, като отново първенство държат немотивираните откази.

С оглед на пътищата , по които могат да се преодоляват бариери те пред информацията, търсена от граждани, интерес представлява съдебната практика в тази област.

Пак по данни на Програма Достъп до Информация преди приемането на Закона за достъп до обществена информация в съдилищата са били разгледани 6 дела по откази на различни ведомство. Впечатляващо е, че все пак са се намерили хора, които не смятат, че е по-добре да се оплачат на "арменския поп" при липсата на законова уредба. Появата на тези първи "рицари" на достъпа на информация обаче не може да промени факта, че няма нито едно спечелено дело от тъжителите.

Първото дело е от 15 декември 1998 г. Образувано е по жалба от екологично сдружение "За земята", Жалбата е срещу мълчаливия отказ на Комитета по енергетика да предостави на сдружението проектозакона за енергетиката, както и да организира неговото обсъждане.

Второто дело е от 19 април 1999 г. Образувано е по жалба, подадена от гражданин, който иска достъп до информация от БНБ. Жалбата е отхвърлена, тъй като според съда БНБ не е субект, задължен да предостави информация на гражданите.

Третото дело е от 10 октомври 1999 г. Образувано е по жалба от страна на гражданин. Жалбата е срещу мълчаливия отказ на кмета на община Алфатар да предостави информация относно земеделска земя, намираща се в общината. Според съда кметът не е административен орган, задължен да предоставя информация, поради което жалбата е отхвърлена.

Четвъртото дело е от 14 януари 2000 г. по жалба на сдружение "Св. Василий Велики", което търси информация от министър-председателя. Сдружението иска достъп до правителствената програма за интегриране на ромското малцинство в обществото, правителствена програма 2001 и програмата на Националния съвет по етнически и демографските въпроси, Съдът приема , че юридически лица не могат да се ползват от правата по чл. 41 от Конституцията /"Всеки има право да търси, получава и разпространява информация"/. Освен това съдът намира, че съгласно Закона за администрацията министър-председателя няма задължение за информиране на гражданите, поради което жалбата е отхвърлена.

Петото дело е заведено пред Върховния административен съд отново по жалба на екологично сдружение "За земята". Жалбата е подадена срещу отказ на заместник кмета на Столична община да предостави екологична информация. Делото е с дата 16 юни 2000 г. Жалбата е отхвърлена с мотив, че за заместник-кмета не съществува задължение да предоставя информация.

Шестото д дело е от 24 февруари 2000 г. Образувано е по жалба на гражданин срещу мълчаливия отказ на директора на отел "Пресцентър и връзки с обществеността" към МВР, Искането е относно данни от информационният бюлетин на МВР, отнасящи се до заловени пратки наркотик. Съдът отхвърля жалбата с мотива, че исканата информация се създава в друг отдел на МВР и следователно отдел "Пресцентър и връзки с обществеността" не е задължен да я предоставя, Може да потърсите консултантска помощ от специалистите на Програма Достъп до Информация. Телефонът за контакти е 0361/2-47-41.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 31.10.2001• © 1999 Copyright by Interia & AIP