Назад

Начало

 

 

Тони Костова ,в-к ПОСРЕДНИК, бр. 50 / 24-27 юни 1999

Представители на фондация Програма Достъп до Информация се срещнаха с плевенски журналисти

Работна среща на екип на Програма Достъп до Информация с журналисти от Плевен се проведе в края на миналата седмица за обсъждане проектозакона за достъп до обществена информация. В срещата участваха Гергана Жулева, председател на фондацията, Фани Давидова, координатор на правни проекти и Николай Нинов, координатор на мрежата от журналисти в местните медии. Срещата беше уважена от полк. Васил Маринов, директор на РДВР-Плевен, говорителя на РДВР-Плевен ст. лейт. Марияна Цветкова, прокурор Ваня Савова.

Фондация „Програма Достъп до Информация" е учредена през 1996 г. в София от журналисти, юристи, социолози и икономисти. Нейна основна цел е да спомага за реализиране правото на гражданите на информация, заложено в чл. 41 на Конституцията на България.

В чл. 41, ал. 1 е записано че: „Всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морал." В ал. 2 на същия член е допълнено, че: „Гражданите имат право на информация от държавен орган или учреждение по въпроси, които представляват за тях законен интерес, ако информацията не е държавна или друга защитена от закона тайна или не засяга чужди права."

Сред целите на фондация-та са още и насърчаване на търсенето на информация, работа за осигуряване на прозрачност на институциите на централната и местната власт и за улесняване упражняване на правото на информация.

фондацията работи с изградена журналистическа мрежа в 20 града в страната за практически наблюдения за достъпа до информация. Юристи на „Програма Достъп до Информация" анализират случаите на неправомерен отказ на поискана информация и оказват правна помощ. От създаване-то на фондацията до този момент са постъпили сигнали за 360 случая на отказан достъп до информация, съобщи председателката Гергана Жулева. А над 80 на сто от сигналите са подадени от журналисти, но все повече граждани се обръщат към фондацията за правна помощ и съдействие. Най-често сигналите, подадени от журналистите, са свързани с централизацията на информацията.

Юристката Фани Давидова изложи пред журналисти слабите страни в проекта за Закон за достъп до обществената информация. Вярно е, че изработването на проект за такъв закон е нова крачка в законодателното уреждане на правото на гражданите на информация, включващо и задълженията на държавните органи да представят информация. Ако има добре действащ Закон за достъп до обществената информация, много от проблемите на журналистите за получаване на информация ще отпаднат. Много от проблемите на гражданите също ще намерят разрешение. Но само ако имаме закон, който да е пределно ясен и точно да регулира и регламентира целта си, подчерта г-ца Давидова. За съжаление проектът за закон на екипа към министъра на държавната администрация не отговаря напълно на тези изисквания. Юристката подкрепи становището си с конкретни моменти от текста на закона.НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 31.10.2001• © 1999 Copyright by Interia & AIP