Публикации за ПДИ

Начало

 

 

в. Новинар, 03.12.2005 г.
Адвокат Александър Кашъмов: МВР става секретна институция
Това ще създаде опасност за свободата на словото, предупреждава юристът

Интервю на Фани Чоджумова

Александър Кашъмов е специализирал "Права на човека" във Великобритания и "Международно застъпничество" в САЩ. Работи в неправителствената организация "Програма достъп до информация".

- Господин Кашъмов, защо сте притеснен от новия закон за МВР, който предстои да бъде окончателно приет от парламента?

- Това, което е особено притеснително в закона, e чл. 155, според който цялата информация за функциите на МВР щяла да представлява класифицирана информация. Това означава, че всичко, което се върши в министерството, ще представлява държавна или служебна тайна, нещо, което е абсолютно противоконституционно. То противоречи на чл. 41 от основния закон, според който всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Не може да има институция, в която тайната да е повече от публичната информация.

- Какво биха могли да засекретят?

- От гледна точка на този текст бихме могли да говорим например какво не може да бъде засекретено. В момента има редица категории информация, за които може да не сме съгласни, че е секретна, като например щатни разписания, финансиране, бюджетни разпределения и т.н., но все пак поне действа правилото, че тайната е изрично определена в закона. Например държавната тайна в МВР е изрично посочена в рамките на списъка, който е към Закона за защита на класифицираната информация. От този списък 33 категории информация се отнасят до вътрешната сигурност и обществения ред, както и до външната сигурност. Можем да приемем, че двайсетина са категориите информация, представляваща държавна тайна по закона. Ако текстът остане, ще бъдем силно затруднени да дадем пример за тайна, тъй като няма да знаем какво е явна информация.

- Ако един гражданин бъде задържан, може ли да се откаже информация на близките му защо се е случило това, като МВР се позове на този текст?

- Доскоро имаше такива случаи. Вече се спазват стриктно правата на задържаните, като им се разрешава те да се обадят на близките и адвокатите си. Все пак това овластяване на МВР да си класифицира каквото си иска е абсолютно ненормално.

- Ако текстът бъде приет, МВР ще стане държава в държавата?

- Точно така. Според мен механизмът, по който това ще стане, ще бъде следният: Тъй като в новия закон за МВР не се предвиждат нови категории държавна тайна, това ще значи, че това, което е тайна, ще продължи да бъде тайна по списъка на Закона за класифицираната информация. Всичко останало обаче ще може да бъде превръщано в служебна тайна по усмотрение на министъра. Той може да издаде списък, който ще действа в МВР. Законът не определя рамките на този списък, което означава, че което министърът пожелае, ще бъде служебна тайна.

- Този текст умишлено ли е вкаран в закона, или случайно е попаднал там от недоглеждане?

- Текстът категорично е вкаран умишлено. В никакъв случай не може да има и подозрение, че е случайно попаднал от недоглеждане. Преди време нашата неправителствена организация бе задала въпрос на редица институции имат ли списъци на служебната тайна. От МВР получихме отговор, че всичко е държавна тайна, поради което те нямат служебна. Ето че вече някой е решил да промени нещата и да създаде възможност МВР да има и служебни тайни и те да бъдат точно тези, които пожелае министърът. Има и още нещо. Този текст е написан от някой, който е останал в старите времена. Правя този извод, защото Законът за класифицираната информация не говори за това какво е класифицирана информация, а какво може да бъде такава. Според този закон една информация става тайна само когато определен служител я класифицира лично.

- Няма ли министърът на вътрешните работи да акумулира твърде много власт, ако текстът остане в сила?

- Той ще контролира абсолютно всичко в МВР. Въпросът е, че министерството ще се превърне в секретна институция. Според нашето законодателство няма нито една институция, която да има право да бъде секретна. Напротив, Законът за достъп до информация, както и повечето европейски закони не изключва нито една институция от приложното си поле.

- Ако текстът остане, как ще се коментира Законът за МВР в Европейския съюз?

- Категоричен съм, че това ще е лош сигнал и по отношение на европейските институции. Знаете, че най-проблематичната глава 24 е свързана с правосъдие и вътрешен обществен ред. Правосъдието и вътрешният ред могат да бъдат ефективни само тогава, когато дейността на институциите, които ги осъществяват, е публична. Как можем да разберем как се реформира МВР, ако дейността му не е публична, как ще разберем какви мерки взима министерството в борбата срещу престъпността? Всичко това става напълно невъзможно.

- Ако този текст не отпадне, какво ще предприемете?

- Първото, което ще направим, ще е да се обърнем към президента с искане да наложи вето на закона. Следващата стъпка ще бъде да атакуваме нормата в съда. Ще припомня, че докато Георги Петканов бе министър на вътрешните работи, МВР отказа на граждани да получат достъп до своите досиета в бившата Държавна сигурност. Много от тези случаи отидоха в съда. Повечето от хората не можаха да получат достъп до документите дори след съдебно решение. Допускам, че един от поводите за създаването на спорния текст е нежеланието на днешното МВР да дава достъп до тази документация, която бе обявена за открита във всички държави от бившия социалистически лагер.

- Как ще се отрази на работата на журналистите, ако текстът остане в Закона за МВР?

- Няма да получавате повече информация от министерството. Ще има и проблеми, свързани с автоцензурата, тъй като човекът, който огласи класифицирана информация, ще носи наказателна отговорност за това. Този текст, за който говорихме, се явява цялостна опасност за свободата на словото по отношение работата на МВР.

- Само това ли ви притеснява в Закона за МВР?

- Има още един текст, но за него не подозираме създателите в умисъл. Той забранява събирането единствено на данни, свързани с етническата, расовата принадлежност, философските убеждения, здравословното състояние и т.н. Думата "единствено" е напълно излишна, защото нейното вкарване в текста означава точно обратното. Надявам се това да бъде поправено.

- Бихте ли нарекли Закона за МВР модерен?

- Много ми е трудно да направя цялостна оценка. Това, което чувам, е, че има по-либерализиран режим на претърсване и изземване, което би създало и проблеми от гледна точка на законността.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 06.12.2005 • © 1999 Copyright by Interia & AIP