Публикации за ПДИ

Начало

 

 

Новинар Юг, бр. 41 / 02.03.1999 г.
Фондация консултира  граждани и журналисти

Любомир Чучулев

ХАСКОВО, Всеки има право да търси и получава информация, заяви на семинар в общината председателката на фондация “Програма Достъп до Информация" Гергана Жулева, Проблемите при достъпа до информация и законовото право да я получават бяха обсъдени с тукашни и старозагорски журналисти. Свободата на словото на работещите в медиите не трябва да шокира, обижда и разстройва гражданите, разясниха юрисконсултите на фондацията Фани Давидова и Александър Кашъмов.

Съдебното преследване на журналисти и отказа на информация бяха най-коментираните проблеми. Задължение на държавните служби и администрации, е да дават исканите сведения, стана ясно от направените консултации. Изключение правят случаите, когато става дума за запазване на държавна или фирмена тайна. Следствени или полицейски данни..които могат да попречат на хода на разследването, също не могат да бъдат изисквани от гражданите. Това са законово наложени ограничения, за да бъдат защитени гражданските права на трети лица, разясниха юристите на фондацията.

Подпомаганата от "Отворено общество" фондация работи в полза не само на журналистите. В гражданското общество, в което живеем, всеки има право да получава информация, подчерта г-н Кашъмов. В чл.41 на нашата конституция е посочено, че: гражданите имат право на информация от държавен орган или учреждение по въпроси, които представляват за тях законен интерес, ако информацията не е държавна или друга защитена от закона тайна или не засяга чужди права." Повечето от хората обаче не знаят как и от кого да я потърсят. Обикновено се чака медиите да отразят интересуващата ги информация. Към почти всички държавни фирми и учреждения има създадени специализирани звена “Връзки с обществеността", които са задължени да предоставят на граждани или журналисти исканите сведения, допълни г-н Кашъмов.

Тепърва предстои да се изготви българският Закон за достъп до информация. Той ще уточни до какви данни ще имат право на достъп граждани и журналисти. Постигането на прозрачност и яснота в дейността на държавната администрация е основната цел която си е поставила фондацията. Поне така е в повечето цивилизовани държави, където всички граждани имат право лично да потърсят информация и тя да им бъде предоставена, допълни Фани Давидова.НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 31.10.2001• © 1999 Copyright by Interia & AIP