Публикации за ПДИ

Начало

 

 

News.bg - 28.01.2003 г.
ВАС гледа дело срещу министерско решение за отказ на достъп до информация

ВАС гледа дело срещу министерско решение за отказ на достъп до информация
Във Върховния административен съд (ВАС) за разглеждане на открито заседание е насрочено дело, образувано по жалба на Фондация “Програма Достъп до Информация” срещу решение на кабинета, с което директорът на дирекция “Връзки с обществеността” отказва да предостави на жалбоподателя копие от Правилник за организацията на работата по опазването на държавната тайна в Народна Република България, приет с Постановление на Министерски съвет през 1980 година. В обжалваното решение на Министерски съвет е посочено, че поисканият правилник е маркиран с гриф за сигурност “секретно”, поради което не може да бъде предоставен.

Според жалбоподателя, отказът на директора на дирекция “Връзки с обществеността” е незаконосъобразен, защото не е спазена изискваната форма съобразно Закона за достъп до обществена информация. В жалбата се твърди, че срокът за отказване на достъп до документа по Закона за защита на класифицираната информация е изтекъл през 1985 г.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 29.01.2003• © 1999 Copyright by Interia & AIP