Публикации за ПДИ

Начало

 

 

News.bg 16.11.2001 г.
USAID ще представят Програма Достъп до Информация

В хотел "Рила" ще бъдат представени и обсъждани становищата на Програма Достъп до Информация по проектозакона за защита на личните данни и проектозакона за защита на класифицираната информация.

На срещата ще бъдат представени и водените 20 дела на граждани и неправителствени организации по приетия през месец юли 2000 година Закон за достъп до обществена информация. Форумът започва в 13.00 часа и е организиран със съдействието на Програма Pro Media на USAID.

Програма Достъп до Информация /ПДИ/е неправителствена организация и е член на Българската медийна коалиция. Учредена е през 1996 година. Програмата спомага за реализиране правото на гражданите на информация, заложено в член 41 на Конституцията на България. Нейните цели са подпомагане упражняването на правото на информация, насърчаване търсенето на информация чрез гражданско образование в областта на свободата на информация. ПДИ работи за осигуряване на прозрачност в дейността на институциите на местното самоуправление и централна власт.

ПДИ има изградена журналистическа мрежа в 26 града в страната за събиране на случаи на отказ на информация от институции. От 1997 година до приемането на Закона за достъп до обществена информация до юни 2000 в ПДИ има събрани 746 случая, в които журналисти, граждани и неправителствени организации смятат, че е нарушено тяхното право да търсят, разпространяват и получават информация. 475 са случаите на отказ след приемането на ЗДОИ до месец септември тази година включително. Случаите се събират от координаторите на ПДИ по места, коментират се от юристите на ПДИ и се връщат на подателя.

С помощта на адвокатите на ПДИ дела срещу институции за неспазване на заложените в ЗДОИ норми са заведени 20 дела.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване:19.11.2001• © 1999 Copyright by Interia & AIP