Назад

Начало

 

 

в. Класа, 12 декември 2008 г.

Съдът забрани на МВР да следи в Интернет.
Александър Кашъмов: това е в полза на всички граждани

Върховният административен съд (ВАС) забрани с решение вчера МВР да следи кореспонденцията ни в интернет. Това стана, след ка-, то петчленен състав на съда отмени решение на тричленен състав, с което бе отхвърлена жалбата на фондация "Програма за достъп до информация" за категориите данни и реда, по който се съхраняват и предоставят от компаниите, предоставящи обществени електронни услуги.

Висшите магистрати премахнаха текста от наредба на вътрешния министър и шефа на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, който от януари даваше право на службите в МВР да следят какво правим в инПолицията Вече няма да може да рови в личните пощи на потребителите на мрежата, след като вчера ВАС реши, че това нарушава Европейската конвенция тернет. Преди да бъдат отменени, разпоредбите задължаваха всички компании, които предоставят обществени електронни услуги, да осигуряват пасивен технически достъп до сървърите, на които се съхраняват данните. Мотивът на ВАС за решението е, че формулировката "пасивен достъп" е много обща и няма гаранция, че така няма да се накърни неприкосновеността на личния живот на гражданите.

В решението на съда пише, че "не е установен способ за съблюдаване на конституционния принцип по отношение правото на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния живот на личността, както и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име". Според ВАС наредбата противоречи и на Европейската конвенция за правата на човека. В нея пише, че всеки има право на зачитане на неговия личен и семеен живот, жилище и тайна на кореспонденцията, а намесата на държавните власти в тези права е недопустима. Решението на ВАС подлежи на обнародване в ДВ. "Това е решение в полза на всички граждани и в полза на гражданските права. Смятам, че заслужава изключително висока оценка и показва, че макар и във времена на предизвикателства и трудности, демокрацията съществува в България", коментира пред "Класа" Александър Кашъмов, директор на фондация "Програма достъп до информация". Той допълни, че се е надявал на правосъдието на българския съд и в крайна сметка обществото го е получило.
    


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 12.12.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP