Публикации за ПДИ

Начало

 

 

в. Монт Прес 11-12.09.2001
Правото на информация на гражданите е конституционно
Фондация представи доклад за достъпа до информация у насФондация "Програма Достъп до Информация" /ПДИ/ представи първия си доклад за състоянието на достъпа до информация в България, Целта му е да очертае развитието в областта на правото на информация и неговото упражняване, свързано с най-важното в тази област - приемането на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.

От началото на дейността й през 1997 год. 746 случая , в които 674 журналисти, 54 граждани, 10 неправитепствени организации и 8 държавни служители смятат, че е нарушено тяхното конституционно право да търсят, разпространяват и получават информация. Наи-често администрацията отказва исканите данни без никакви мотиви, по преценка на служителя или по заповед на началника. Не са малко и случаите, когато отговорът е "търсената информация не е при нас".

Законът слага началото на нов етап в упражняването правото на информация, дори и само поради възможността за съдебен контрол. Специално са представени десетте съдебните дела, заведени от граждани и неправитепствени организации, в които фондация ПДИ оказва правна помощ след приемането на на ЗДОИ. ПОд номер 5 фигурира делото на гражданин на Монтана срещу местната община, заради отказа и да му даде информация за ползватели на земеделски земи.

В специален раздел докладът отправя и препоръки за подобряване достъпа до обществена информация. Според експертите на фондацията наложително е да бъде прието законодателство, уреждащо достъпа до проектозакони и общественото им обсъждане преди одобрението им от Министерския съвет. За успешното прилагане на ЗДОИ трябва да бъдат приети и законите за защита на личните данни, за засекретената информация и архивите. За улесняване прилагането на Закона за достъп до обществена информация според ПДИ трябва да бъдат изградени административни структури, които да подпомагат гражданите. Следва да бъдат създадени и публични регистри на всички документи, съхранявани и създавани в органи на държавната и местната власт, включително и такива, които съдържат информация, класифицирана като държавна или служебна тайна. Вътрешно-служебните правилници и заповеди също трябва да бъдат съобразени с изискванията на новия закон, а администрацията да бъде обучена за прилагането му.

През 2000 година фондация ПДИ издаде два наръчника, в които се разясняват конкретните стъпки при осъществяване правата и задълженията по закона. Фондацията ще продължи да подготвя и занапред информационни материали в помощ на гражданите с актуализирана информация и конкретни препоръки.

Любомир Йорданов

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 31.10.2001• © 1999 Copyright by Interia & AIP