Публикации за ПДИ

Начало

 

 

Mediapool.bg 19.02.2002 г.
Министър Велчев е задължен да покаже договора с "Краун ейджънтс"

Фани Давидова,
Програма Достъп до Информация

Министърът на финансите Милен Велчев съобщи по време на парламентарния контрол, че копие от договора между министерството и британската фирма "Краун ейджънтс" е предоставено на Европейската комисия. По думите му говорителят й е заявил, че комисията се отнася неутрално към договора и няма възражения по него. Публикации в българските медии са предизвикали безпокойството на Европейската комисия, че ролята на британската фирма не е консултантска, а управленска, каза Велчев.

Спокойствието на Европейската комисия е важно, също както е важно и спокойствието на българското общество по отношение на тази сделка, но второто очевидно не е приоритет на министър Велчев.

Единствената оповестена информация

относно сделката е, че договорът е на стойност 8,132 млн. британски лири. Тези данни бяха съобщени като по милост по време на миналият парламентарен контрол, когато опозицията поиска достъп до съдържанието на целия договор. Повече данни, не са съобщени защото договорът бил секретен.

Какво казва българското законодателство по този въпрос?

Според закона за достъп до обществена информация, гражданите имат право да получат достъп (да прочетат, да прегледат да получат копие от документ) до цялата налична информация, която се произвежда или съхранява в рамките на държавните органи. Защитата на това основно човешко право не е поредният каприз на развитите богати демокрации. Информацията, създавана и съхранявана от държавните органи, не е собственост на поредното правителство, а е собственост на данъкоплатците и избирателите. Ограничена за достъп е единствено информацията представляваща държавна, служебна тайна, или засяга интересите на трето лице. Изброените видове тайни

не могат да бъдат произвеждани произволно

За да съществува законно една тайна, тя трябва да служи за защита на определен правно легитимен интерес. Българската конституция (чл.41, ал1) ясно изброява тези интереси, това са: правата и доброто име на другите националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.

Простото твърдение, че един договор е секретен, няма никаква стойност. Министър Велчев следва да посочи както правни, така и фактически основания за засекретяването на въпросният договор.

Дори и да приемем, че в договорът има данни, които подлежат на ограничаване от достъп, законът за достъп до обществена информация изрично предвижда т.нар. "частичен достъп". Това означава, че

законът задължава министър Велчев

да предостави достъп до онази част от договора, която не е изрично и мотивирано засекретена по предвидена в нормативен акт процедура.
В случая не би могъл и да се противопостави аргумента, че с предоставянето на доклада ще се засегнат интереси на британската фирма "Краун ейджънтс", тъй като всички физически и юридически лица,

финансирани с бюджетни средства,

също са задължени да предоставят информация относно дейността си (чл.2,ал.2,т.2 от Закона за достъп до обществена информация). Законодателната презумпция е, че се дължи прозрачност и отчетност във всеки случай на разходване на бюджетни средства.

За да "запази спокойствието" на Европейската комисия, министър Велчев е предоставил копие от "секретния" доклад.

Очевидно като несъществен остава въпросът, че гражданите на България имат право да знаят*:

Как е избрана точно тази консултантска фирма?
Какви са точните задължения на дружеството съгласно подписаният договор (тиражираното в медиите неясно: "Британска фирма "взе" митниците - не носи никакъв смисъл")?
Каква е сумата, която България (това означава българските данъкоплатци) ще заплати по този договор и как ще бъде платена тя?
Какви са неустойките предвидени за всяка от страните при неизпълнение на някое от задълженията по договор?
Информацията е тази, която позволява на хората да изследват и оценяват действията на едно правителство. Лошото правителство се нуждае от тайни за да се предпази от евентуална негативна оценка на своите решения. А гражданите имат право на тази оценка,тъй като те делегират правомощията за управления на всеки парламентарни избори.

--------------------
*Нито една част от информацията по горните въпроси не би могла да бъде засекретена с някоя от съществуващите според българското законодателство тайни.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 20.02.2002• © 1999 Copyright by Interia & AIP