Публикации за ПДИ

Начало

 

 

в. "Компас" - Бургас 07.11.2002 г.
Мълчаливият отказ от информация не е панацея


Вещи в юридическата материя твърдят, че практикуването на един нов закон става по-бързо, когато материята му засяга повече граждани. Може би това обяснява любопитния факт, че първият известен за Програма Достъп до Информация /ПДИ/ отказ, основан на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/, е с изходящ номер от 18.07.2000 г., т.е. 11 дни след обнародването му на 7 юли същата година. Месец по-късно граждани вече търсят помощта на програмата с приложението на закона.

Наскоро излезе от печат последната книга, издадена от ПДИ - "Съдебни дела по Закона за достъп до обществена информация". Сборникът събира по-важните съдебни решения на Върховния административен съд по ЗДОИ. Водените дела са естествено продължение на работата на ПДИ по даване на правна консултация в упражняването на закона.

Оказва се, че упражняването на конституционното право на гражданите да получат информация има и този път - пътя през съда. Сборникът "Съдебни дела по ЗДОИ" отразява усилията на граждани - "Лазов срещу министъра на околната среда и водите", на неправителствени организации - "Българският Хелзинкски комитет срещу Военна окръжна прокуратура - гр.Сливен", на журналиста Лазаров /б.а.в."Капитал"/ срещу директора на дирекция "Информация и връзки с обществеността" при Министерски съвет, в искането на регламентирана от закона информация. В повечето случаи те са получавали частичен достъп, мълчалив отказ или отказ, позован на държавната тайна. Водените от адвокатите на ПДИ дела са подбрани въз основа на обществения интерес към исканата информация, на необходимостта от съдебно тълкуване на неясни разпоредби на закона, които са от съществено значение за приложението му. Практикуването на ЗДОИ показва значително разнообразие на информацията, която се търси: реформата в здравеопазването, стенограмите от министерски заседания, проблемите на малцинствата, на по-слабите обществени групи и др.

Такъв вид информация е била поискана от Българския Хелзинкски комитет, конкретизирана в заявление по ЗДОИ за предоставяне на информация от Военна прокуратура-Сливен за броя на сигналите за полицейско насилие в района и на образуването на наказателни дела по такива сигнали. Военният прокурор отказва информацията с мотива, че не е задължен по ЗДОИ. Така в съда започва спорът за кръга на задължените по закона субекти. Окръжният съд в Ямбол отменя отказа като незаконосъобразен и задължава военноокръжният прокурор да предостави поисканата информация.

Специално внимание в сборника "Съдебни дела по ЗДОИ" е отделено на допустимостта и законосъобразността на мълчаливите откази от информация-панацеята, в която немалко задължени по закона намират решение на въпроса с даването на информация. Минава четиринайсетдневният срок, в който трябва да се получи отговор на подаденото заявление, ведомството се затаява и само настоятелността на търсещия информация може да раздвижи пластовете. След мълчалив отказ от страна на Министерството на образованието и науката, свързан със заявление на ПДИ за достъп до актове на министерството, касаещи организацията, техническото осигуряване и провеждането на обучение по СИП "Религия-Ислям" и СИП "Религия - Християнство", програмата завежда дело по ЗДОИ. Мълчаливият отказ на МОН е отменен с решение на Върховния административен съд като незаконосъобразен.

Радка Белева,
координатор на ПДИ

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 20.12.2002• © 1999 Copyright by Interia & AIP