Промените в ЗДОИ

Начало

 

 

InfoWeek, 07.07.2008 г.
До 20 дни съдът решава по делото срещу Наредба 40 на МВР

Съдът да обяви за нищожна Наредба 40 от 7 януари 2008 г. поиска фондация Програма Достъп до информация (ПДИ). До 25 юли Висшият административен съд ще трябва да оповести решението си. След това то ще може да се обжалва пред петчленен състав на съда. Това стана ясно по време на съдебното заседание, състояло се на 25 юни, по делото, заведено от фондацията срещу МВР във Върховния административен съд.

Наредба 40 се отнася до категориите данни и реда, по който те се предоставят и съхраняват от мобилните компании и интернет доставчиците за нуждите на МВР. Тя е следствие на Закона за електронните съобщения и трябва да хармонизира българското законодателство с изискванията на европейската директива 2006/24/ЕО. В момента наредбата е валидна за мобилните оператори, а за интернет доставчиците влиза в сила от март 2009 г. Според ПДИ с приемането на тази наредба е нарушена Конституцията, Европейската конвенция за правата на човека и законодателството на Европейския съюз.

По време на делото прокурорът заяви, че жалбата не е основателна, но Програма достъп до информация има правен интерес. Конституцията обаче предполага подобно събиране на лични данни само със закон, според който да не е възможно следенето на данни на всички граждани и по всяко време, обясни Александър Кашъмов, адвокат от ПДИ. Наредбата противоречи на Европейската конвенция за правата на човека и на Закона за защита на личните данни, посочиха още от фондацията. Юрисконсултите на МВР и ДАИТС заявиха пред съда, че Програма достъп до информация няма правен интерес да обжалва наредбата, тъй като дейността є обхваща достъпа до информация, но не и личните данни.

„Най-страшното при приемане на Наредба 40 е, че много данни за хората ще се знаят, а това отваря вратата за широки злоупотреби от страна на служители – за частни и за лични цели”, обясни Александър Кашъмов. Той допълни, че подобни възможности биха се създали, когато служителите на МВР знаят повече за гражданите, отколкото е необходимо.

Според Наредба 40 съдържанието на разговорите няма да бъде разкривано. Опасността обаче се крие във възможността хората да бъдат профилирани във връзка с това кога, от къде и с кого говорят в рамките на една година”, обясни Кашъмов. И допълни, че в този си вид наредбата отваря вратата за широки злоупотреби от страна на служители.

По време на делото бяха обсъдени подробно различни спорни точки в позициите на МВР и ПДИ за Наредба 40. Първата от тях е, че според представителите на МВР, понятието „национални органи” не обхваща конституционния законодател, т.е. Великото народно събрание, тъй като ВНС, приемайки Конституцията, е постановило, че записване на данни може да бъде уредено единствено със закон. „От МВР смятат, че имат правото да създават подобна наредба, нарушавайки Конституцията, като се позовават на това, че договорът на европейската общност им позволява да се легитимират като национални органи, което е напълно несъстоятелна теза”, обясни Кашъмов.

Вторият спорен пункт се отнася до чл. 31, ал. 2, от Конституцията, който изисква със закон да се приемат случаите, в които някой има право да записва данни на хората. В този случай според МВР понятието „закон” трябва да се схваща в по-широк смисъл, като могат да се включват и наредби. „Това не е правилно, защото тогава и Наказателно-процесуалният кодекс, и Законът за специалните разузнавателни средства ще трябва да преминат в наредби, издадени от МВР”, репликира Александър Кашъмов.

Следващата теза на прокурора е свързана с израза „серозни престъпления”, който е заложен в европейска директива 2006/24 и трябва да бъде предаден коректно в българския вариант на наредбата. Според защитника на МВР „изразът не може да бъде адекватно отразен в наредбата, защото такъв израз в българското законодаталство няма”. „Това обаче не оправдава подхода да бъде казано просто „престъпление” и да бъде игнорирана думата „сериозни”, като по този начин се дава възможност за много широк спектър записвания”, коментира адвокатът на ПДИ. Във връзка с това разминаване адвокатите от ПДИ, както и други техни колеги (както стана ясно от продължилото няколко месеца обсъждане на Наредба 40), предлагат терминът „сериозни престъпления” да се обяви за еквивалентен на „тежки престъпления”, тъй като според директива 2006/24 събирането на данни може да се осъществява само за разследване на сериозни престъпления, в съответствие със законите на държавата членка. В българското законодателство това съответства на тежките престъпленията, за които е предвидено наказание над 5 години лишаване от свобода. От това разминаване следва и значителното несъответствие на наредбата и директивата, обясняват специалистите.

По време на делото прокурорът изрази и позицията на МВР за оспорвания вече няколко месеца израз „пасивен достъп на дирекцията на МВР чрез компютърен терминал”. Според МВР „пасивен” не трябва да се разбира така, както се тълкуваше до момента от протестиращите срещу наредбата или по-точно – достъп на служители на МВР до данни на гражданите по всяко време без специално разрешение. Според МВР този израз „не е проблем, защото означава, че служителите трябва да искат позволение за всеки достъп”. „Като тълкуваме граматически става ясно, че активният достъп предполага искане на разрешение, а пасивният достъп означава, че служителят достъпва, без да иска разрешение”, възрази Кашъмов.

„Първо, е нарушена Конституцията, поради което наредбата е нищожна, и второ, налице е много сериозно противоречие – особено с европейската конвенция за правата на човека”, смятат от фондация ПДИ. Достъпът до такива данни трябва да бъде винаги за конкретен случай, на конкретно лице, на конкретен орган. „Така трябва да бъде решен въпросът в един демократичен законов акт, а това, на което сме свидетели, е или некомпетентност, или опит за реставрация на тоталитаризма”, допълни Александър Кашъмов.

От пресцентровете на МВР и на ДАИТС отказаха да коментират делото, преди да е произнесено решение от Върховния административен съд. От МВР обясниха, че ще се събразят с решението на съда и ще прилагат наредба 40, както бъде зададена законово. От ДАИТС потвърдиха позицията си, че ще се борят за разумен компромис и също ще се съобразят със законния изход на делото.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 21.07.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP