Публикации за ПДИ

Начало

 

 

в. Новинар 31.03.2004 г.
Александър Кашъмов, адвокат на електронното издание “Всеки ден”:
МВнР е нарушило правото за получаване на информация

Фани Чоджумова

Водещ: Темата възникна в контекста на полемиката имал ли е или не е имал испанско гражданство Симеон Сакскобурготски. Тогава станаха известни някои подробности около договарянето между българските комунисти и франкистите за статута на бившия цар. Сега електронното издание “Всеки ден” съди Министерството на външните работи, за да получи споразумението, документите и анекса с Испания преди 30 години. Външно министерство обаче отказва да го предостави. Това е тема в пресата днес. МВнР незаконно отказало данни за гражданството на Симеон. До 30 дни съдът ще се произнесе по заведеното дело за неправомерен отказ на информация. По тази тема сега разговаряме с Александър Кашъмов, който е адвокат и защитник на електронния сайт “Всеки ден”, представителите на Сдружението за достъп на информацията. Наистина ли става въпрос за незаконен отказ?

Александър Кашъмов: Това, което е интересно е, че вчера юрисконсултът на Министерството на външните работи призна така да се каже, че става дума за незаконен отказ в следния смисъл. Той каза, че директорът на Дирекция “Международно право”, която е подписала този отказ всъщност не е имала право до подписва решение по Закона за достъп до обществена информация.

Водещ: Твърдението беше, че това била класифицирана информация.

Александър Кашъмов: Това е било очакването, когато всеки ден са подавали заявлението. Всъщност в самото заявление за достъп до информация доста прецизно се казва, че ако информацията е класифицирана, то нека бъдат ясно посочени основанията за това, в коя категория на списъка приложение към Закона за защита на класифицираната информация спада тази информация и т.н., поради което всъщност от отговора на дирекцията на Министерство на външните работи става ясно, че това не е класифицирана информация. Основанието за отказ е много по-интересно и учудващо всъщност.

Водещ: Какво е то?

Александър Кашъмов: Това представляват лични данни на настоящия премиер Симеон Сакскобурготски, тъй като се засягала неговата обществена идентичност и тъй като тези лични данни за защитени по Закона за защита на личните данни, не трябва да бъде предоставена информацията. Това всъщност може да бъде сведено до абсурд, защото обществената идентичност на всяко длъжностно лице е тайна, тогава ние няма да можем да имаме достъп до нито един официален документ.

Водещ: Можете ли да построите хипотеза, при която наистина да се окаже, че има лични данни, които не трябва да бъдат изнасяни? Какво би могло да се съдържа там, за да бъде защитено от този закон за личните данни?

Александър Кашъмов: Действително има Закон за личните данни и той съответства на европейските стандарти, но неговите цели са съвсем различни. Защитата касае тези лични данни, които са в ежедневен оборот, които се прехвърлят между институциите и които институциите трябва да прехвърлят помежду си при определени стандарти и да уведомяват техния титуляр. Разбира се има много лични данни, които не следва да бъдат предоставени без контролно, Те са свързани с личния живот на човека, касаещи неговото семейно положение, социално положение и т.е. По начало искам да подчертая това, израза “обществена идентичност” попадна по една грешка в българския закон. Такова нещо не се съдържа нито в конвенция 108 на Съвета на Европа за защита на личните данни, нито в директивата на Европейския съюз за защитна на личните данни. Това е един лош, неточен превод на думата, на израза “сошъл айдентити”, което означава социална идентичност, т.е. това са социални данни.

Водещ: Добре, какво е очакването ако да речем бъде предоставена тази информация? Очаква се да се узнае нещо по същество или просто се воюва за принципа на правото на достъп?

Александър Кашъмов: Трябва да е ясно, че гражданите на всяко демократично общество имат право да знаят какво две държави са обсъждали по отношение на човека, който е министър-председател на едната от тях. Тук въпросът не е дори какво ще бъде открито, защото при достъпа на информация винаги има един елемент на изненада, някаква част от истината, която не е известна на обществото. Узнаването и може да е една информация, която на пръв поглед не е значителна, но всъщност след като бъде узната, тя може да помогне да бъдат направени много други връзки, от които да се сглоби цялата картина на съществуващата информация, която гражданите имат право да знаят, защото те имат право да знаят техният министър-председател какъв е бил и какъв е, тъй като това са два неделимо свързани комопнента.

Водещ: Ние ще продължим да следим тази тема, когато тя отново стане актуална. Това бе разговор с Александър Кашъмов, който представя като адвокат иска на електронния вестник “Всеки ден” да получи информацията от Министерството на външните работи.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 06.04.2004 • © 1999 Copyright by Interia & AIP