Публикации за ПДИ

Начало

 

 

в. "Фактор" 22-29.03 2003 г.
Предприемачът печели от Закона за достъп до обществена информация
Държавният чиновник най-вече отказва, по рядко дава

Екологичната организация "ИнфоЕкоКлуб" във Враца поискала от общината информация за въздействието, което ще окаже върху града строежът на нова бензиностанция на "Лукойл". По закон, експерти на местната власт трябва да изготвят "екологична карта", с която да се види потенциялното въздействие на строежа върху околната среда. Екорганизацията получила отказ и заедно с "Програма Достъп до Информация" завели дело по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).Спечелили го и получили желаните данни.

Трета година, откакто действа законът, институциите все още предпочитат да не се съобразяват с него. Администрацията не познава и не практикува разпоредбите на Закона, а глобата за чиновник, отказал информация, е между 20 и 50 лв. Експертите на Фондация "Програма Достъп до Информация" определят изминалата година като "годината на рационалното невежество" в третия си годишен доклад за състоянието на достъпа до обществена информация. Те дори отчитат отстъпление в тази област, което се дължи най-вече на Закона за класифицираната информация, който определя тайните в държавата. Под шапката на определението "национална сигурност" се крие нежеланието на администрацията да дава информация. Законът за защита на личните данни пък допусна охраняване на информация, свързана с държавния чиновник. Един от най-фрапиращите случаи на ограничаване правото да се знае, е Законът за защита на околната среда, приет през есента на миналата година. В него се допуска умишлено занижаване на екостандартите, които трябва да покрие една фирма, ограничава се достъпът до информация и до правосъдие, както и възможностите за обществено обсъждане на инвестиционните проекти, каза за "Фактор" Александър Кашъмов, ръководител на правната програма на фондацията. Стремежът е да се създаде добра инвестиционна среда, защото инвеститорите не са се втурнали към България, но избраният подход да бъдат привлечени с нисък стандарт и изисквания е грешен. Това ще доведе до замърсявания, които не са нарушения и не се наказват по закона, но щетите са ясни, категорични са от ПДИ.

Екологичната информация, свързана с оценка за въздействието на околната среда на инвестиционни проекти като строежа на бензиностанции, заводи, фабрики, е под закрила. На обществените обсъждания, които се организират от фирмите, обикновено не присъства държавен служител. В повечето случаи те са инсценирани и присъстват хора на организаторите, има данни и за използването на силови методи. Това означава, че се узаконяват безобразията на инвеститорите и има опасност от замърсяване на околната среда, смята Александър Кашъмов.

Обезщетение за нанесени вреди искат от ПДИ

Беше намален активният достъп - задължението на държавата, когато се констатира потенциална опасност от аварии и бедствия, да информира предварително населението.

От фондацията настояват граждани, чиито права са накърнени с отказ на информация, да получават обезщетение при загуба на дело за пропиляно време и нерви. А това да се запише в Закона за достъп до обществена информация. Според сега действащото административното производство не се полага никаква компенсация. Практиката във Великобритания и САЩ е точно обратна - дава се обезщетение за нанесени вреди. В Румъния вече се работи по проблема за промяна за закона.

Досега ПДИ са отправили 50 съдебни жалби до съда. От тях 30 все още са висящи. От приключените случаи
10 дела са спечелени, а З загубени
. В две от делата съдът е дал указание на изпълнителната власт как да прилага закона и в пет дела са приключени правните спорове, предоставена е тихомълком информацията на подателя на жалбата или е постигнато споразумение.

Досега няма случай на платена глоба от чиновник

Това уточнява Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ. Фондацията разполага с мрежа от 26 представители в страната, чрез които постъпват сигнали за отказ на информация. Гражданите, непра-вителствените организации, фирмите и журналистите могат директно да се обръщат към експертите в офиса на фондацията за правна консултация. Имат регистрирани 515 случая за възникнали откази. От тях 414 случая са относно прилагането на ЗДОИ. Всички търсещи информация вече знаят добре правата си.

Нараства броя на интересуващите се от изпълнението на приватизационните договори. Представители на бизнеса, предимно социологически агенции и фирми, които продават нормативен софтуер, използват закона, за да печелят, което е нормална практика в развитите страни.

Най-търсената информация е за бомбоубежищата, но тя се отказва. Напоследък зачестяват случаите в страната, в които граждани и журналисти питат кметовете на общините и органите на Гражданска защита за вида, състоянието и броя на бомбоубежищата в тяхното населено място. Не само че има затруднения при предоставяне на тази информация при поискване, но дори данните, които подлежат на огласяване по инициатива на задължените да отговарят за нея, не стават публични. Публична трябва да бъде и информацията за държавните служители, членове на бордове в различни фирми, както и размерът на получаваното от тях възнаграждение, и всичко което засяга обществения статут на държавниците ни.

Мариета Василева


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 24.03.2003 • © 1999 Copyright by Interia & AIP