Публикации за ПДИ

Начало

 

 

в. "Дунав експрес" 10.08.2001г.
Пилотно проучване на Програма Достъп до Информация


Екипът на програма достъп до информация извърши проучваен в 26 областни града в страната. Целта на това проучване е да се очертае състоянието и прилагането на Закона за достъп до обществена информация от институциите на държавните органи и органите на местно самоуправление.

Проучването бе извършено чрез анкета и проведено в периода 1 декември 2000г. - 9 март 2001г. в 26 областни града в страната. Пряко бяха интервюирани ръководителите на съответните звена "Пресцентър и връзки с обществеността".
Общият брой на проведените интервюта е 216. Статистиката обхваща получените данни от заложените като изискване от Фондацията 8 единици. Това са Областна управа, Общинска администрация, ХЕИ, Бюро по труда, Териториална Данъчна дирекция, РДВР, РЗОК и Регионална инспекция по околна среда и водите. Относно обособяването на място за четена на документи по споменатия закон стана ясно, че в общо 113 централни и административни структури в наблюдаемия период все още не е определено такова. Липса на каквоот и да е било решение за определяне на място за четене на документи в различните министерства показват 89% от данните.

Относно определянето на място за подаване на заявленията общо в 105 административни структури няма такива. Лидерската позиция е на бюрото по труда /14/, следват ХЕИ /12/, РДВР и РИОСВ /в 9 града/. Областните администрации и Общините първи са реагирали на изискването за читални. Централната изпълнителна власт не е определила място за подаване на документи, показват данните в 95% от случаите.

Справката сочи, че в 147 институции не е определен служител, отговарящ за предоставяне на данни, едва в 69 администрации това е направено.

Като цяло съотношението между местната и централната власт по отношение изпълнението на закона е изцяло в полза на местната власт, защото тя е по-активна. Държавните органи и тези на местното самоуправление като цяло не познават този закон. Услуги, молби и искания се завеждат по подразбиране в пресцентровете и деловодствата на съответните администрации.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 31.10.2001• © 1999 Copyright by Interia & AIP