Публикации за ПДИ

Начало

 

 

Доброджанска трибуна 04.07.2001 г.
Гражданското общество у нас се учи да упражнява правото си на информация

Една година след приемането на Закона за достъп до обществена информация фондация "Програма Достъп до информаия" /ПДИ/излезе с годишен доклад за състоянието на достъпа до публична информация в България. Неговата цел с да очертае тенденциите на развитие в областта на правото на информация и неговото упражняване, след като законът вече е факт. За сравнение е описана и практиката, обосноваваща се на чл. 41 от oКонституцията на Република България, преди неговото приемане.

В доклада се сочи, че през ЗДОИ са създадени общи правила за прозрачност на управлението и възможност за информирано участие на гражданите в него чрез достъп до информация, съхранявана от държавните органи, органите на местното управление и други публични институции. Тази информация засяга битието на гражданите, околната среда, обществения ред в населеното място. Държавата събира също информация от гражданството в името на общото благо, но тази информация не е собственост на държавата. Гражданите й са тези, които се нуждаят от информация, за да си съставят собствено мнение и направят просветен избор.

След приемането на ЗДОИ се промениха нагласите както на търсещите, така и на предоставящите информация. Всеоще голяма част от търсенето на информация от страна на журналистите е в устна форма, но все почесто те се позовават на ЗДОИ. Появяват се вече и първите заявления за достъп до информация от граждани в НПО. От своя страна администрацията започна да схваща предоставянето на информация като свое законово задължение, а не като израз на добра воля.

Правният екип на ПДИ започна да предоставя правна помощ, основавайки се на ЗДОИ. Общият брой на постъпилите във фондацията случаи на отказ на информация след приемането на закона е 135. От тях 80 са свързани с нарушаване на правото на достъп до информация. Само 8 са стартирали с писмено заявление. В 23 случая органът е отказал информация немотивирано. По ЗДОИ са заведени 10 съдебни дела през отчетния период /юли 2000 г. - 12 април 2001 г./.

ПДИ проведе пилотно проучване в 26 областни града в страната с цел да провери спазват ли се активните задължения по ЗДОИ пет месеца след приемането му. Анкетирани бяха служители на държавни и местни администрации. От проведените 216 интервюта става ясно, че в 107 централни и местни административни структури не с определено място за четене на документи, поискани по реда на ЗДОИ. В 97 административни структури не е определено място, където могат да се подават заявления. В 136 централни и местни административни структури не е определен служител, който да отговаря за предоставяне на достъп до информация. 150 администрации не са публикували информация за наименованието, адреса, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявления и пр.

Чрез тази анкета, чрез печатните материали и своята мрежа от координатори ПДИ работи за прозрачност на институциите на централната и местната власт.

Людмила Господинова,
Координатор на ПДИ за Добричка област

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 31.10.2001• © 1999 Copyright by Interia & AIP