Публикации за ПДИ

Начало

 

 

в. Днвник 22.05.2002 г.
Отказът на информация ще се обжалва и по административен път

Отказите за достьп до информация ще могат да се обжалват и по административен път, а не само по съдебен, както е в момента, съобщи вчера депутатът от НДСВ Борислав Цеков. Той е един от вносителите на промени в Закона за достьп до обществена информация, които бяха обсъдени на кръгла маса в хотел "Радисън", организирана от фондация "Програма "Достъп до информация" сьс съдействието на правителството на Люксембург и парламентарии информационен център. Според Цеков с въвеждането на административното обжалване се дава допълнителна възможност за защита правата на гражданите и се облекчава съдебната система от подобии дела.

С приемането на поправките частните медии ще отпаднат от кръга на субектите, които са задължени да предоставят определена категория информация. Това задължение ще остане за държавните радио телевизия и БТА.

Промените задължават териториалните поделения на органите на изпълнител-ната власт да предоставят данни по закона. "Това се прави, за да не може да препращат граждани и об-ществени организации към висшестоящи държавни институции, каквато е практиката сега", мотивира се Цеков.

Експертьт на Съвета на Европа Хелена Яадерблом представи неговата препоръка към страните членки за достъпа до официални документи, приета през февруари тази година. Според вносителитс проектът за допълнение на закона е съобразен с препоръките на Съвета на Европа.

На форума беше съобщено, че над 100 администрации в различии държавни институции не са определили служител, който да отговаря за достъпа до информация. С новите изменения всяко поделение на държавната администрация трябва да определи такъв служител до шест месеца от влизането на промените в сила.

 


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 27.05.2002• © 1999 Copyright by Interia & AIP