Новини

Начало

 

 

в. Дневник - 18.05.2004 г.
Велчев отново на съд, заради договора с "Краун Ейджънтс"

Върховният административен съд (ВАС) е образувал дело по жалба на Кирил Терзийски срещу решение на министъра на финансите, с което на жалбоподателя се отказва предоставяне на копие на хартиен носител на договора "Мерки в помощ на реформата в българската митническа администрация", сключен между Министерството на финансите и британската консултантска фирма "Краун Ейджънтс". Като основание за отказа е посочено, че договорът е бил маркиран с гриф "секретно" на 18.12.2001 г.

При действието на Закона за защита на класифицираната информация договорът попадал в Списъка на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна. Жалбоподателят твърди, че новоиздаденото решение за отказ за достъп до информация е незаконосъобразно, тъй като в него не е посочено каква информация се съдържа в клаузите на договора, съгласно указанията на съда.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание пред тричленен състав на ВАС на 18 октомври. На 9 март тази година петчленен състав на ВАС отмени решението на министъра на финансите за отказ за предоставяне на Кирил Терзийски на копие от договора, сключен между МФ и "Краун Ейджънтс". С решението си съдът върна преписката на министъра за ново произнасяне.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 27.05.2004• © 1999 Copyright by Interia & AIP