Назад

Начало

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ: 25 юни 2008 г.

На 25 юни 2008 г. състав на Върховния административен съд разгледа делото, заведено от Програма Достъп до Информация срещу законността на Наредба № 40 от 2008 г. на ДАИТС и МВР, задължаваща мобилните оператори и интернет доставчиците да запазват данни за електронните съобщения. Жалбата срещу обнародваната през януари наредба бе подадена на 19 март 2008 г.

Наредбата бе посрещната с вълна от възмущение и критики от страна на гражданското общество и бизнеса, поради сериозното вмешателство в личната неприкосновеност и кореспонденцията. Според текстовете на самата наредба, тя е приета в изпълнение на европейската Директива 2006/24/ЕО. Според нея т.нар. предприятия, предоставящи обществени електронни мрежи и услуги, са длъжни да запазват данните за всяко мобилно повикване: дата и час, място и страни по комуникацията, както и за всяко електронно съобщение (чрез интернет). Достъп до данните имат дирекция в МВР – по принцип, органите на досъдебното производство и съдът – за целите на наказателното производство и службите за сигурност и обществен ред – за целите на националната сигурност.

Според ПДИ с приемането на тази наредба е нарушена Конституцията, Европейската конвенция за правата на човека и законодателството на Европейския съюз. Според ПДИ:

- с приетата уредба несъмнено се накърнява личната неприкосновеност и кореспонденцията. Според чл.32, ал.2 от Конституцията такава уредба може да се приеме единствено със закон – акт на законодателната власт;

- въпросите, свързани с личните данни и тяхното обработване, в това число съхранение и достъп до тях, се уреждат със Закона за защита на личните данни. В Закона за електронните съобщения, който овластява ДАИТС и МВР да приемат наредбата, не се споменават лични данни. Следователно ДАИТС и МВР нямат власт за създадат уредба за съхраняване и достъп до лични данни;

- недопустимо е с наредба да се преурежда достъпа до данни, регламентиран в Закона за защита на личните данни, Наказателнопроцесуалния кодекс и Закона за специалните разузнавателни средства. „Пасивният достъп чрез компютърен терминал” на дирекция в МВР до всички събирани данни е в драстично нарушение на чл.8 от Европейската конвенция за правата на човека.

- наредбата не е съобразена с нормите на Директива 95/46/ЕО и Конвенция № 108, регламентиращи обработването на лични данни и тяхната защита.

Текстът на жалбата е достъпен в PDF формат ( Жалба на ПДИ срещу Наредба 40 162 Kb).


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | ВРЪЗКИ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 25.06.2008 • © 1999 Copyright by Interia & AIP