Публикации за ПДИ

Начало

 

 

в. "Капитал" 22-28.03 2003 г.

Фондация „Програма Достъп до Информация" (ПДИ) представи годишния си доклад "Състоянието на достъпа до обществена информация в България 2002". Изпълнителният дйректор Гергана Жулева обясни, че 2002 г. в България е била "годината на регулация на тайните", а Александър Кашъмов резюмира проблемите в някои новоприети закони като Закона за защита на личните данни, който не е бил съобразен с правото на достъп до информация. Сред изводите на юристите от ПДИ е, че при повишаване на достъпа до информация по международните стандарти в България през 2002 г. е направено повече за неговото ограничаване и разваляне на някои механизми за достъп, фани Дави-дова резюмира, че все повече граждани (515 случая за 2002 г.) търсят помощта им при разрешаване на казуси с достъп до данни.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 24.03.2003 • © 1999 Copyright by Interia & AIP