Новини

Начало

 

 

БТА - 11-13.05.2004 г.
Информация за годишния доклад на ПДИ

На искания за достъп до обществена информация през миналата година администрацията и държавните институции най-често са отказвали немотивирано. Това се посочва в годишен доклад на фондация "Програма Достъп до Информация", предоставен на БТА. Анализът е направен с финансовата подкрепа на Програма за социална трансформация в Централна и Източна Европа на Министерството на външните работи на Холандия. От анализираните от фондацията през миналата година случаи на отказ за предоставяне на обществена информация, 79 са били с
немотивиран отказ, за 37 е посочен като мотив за отказ "преценка на ръководителя". За други 34 случаи мотивът е бил "служебна тайна", за 30 случая - "засягане на интересите на трети лица", за 20 случая - "по преценка на служителя" и 20 искания са били с мълчалив отказ.

Според годишния доклад за състоянието на достъпа до обществена информация за 2003 г. на Програма Достъп до Информация няма политическа воля за прилагането на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/. Това се казва в изводите в доклада, резултат от едногодишно наблюдение. Той беше представен днес на среща "Свобода на информацията - въпрос от обществен интерес" в хотел "Рила". В институциите липсват добро управление на информацията и вътрешни механизми за съгласуване на процеса на предоставяне на информация, сочи докладът. Липсва и административен контрол в институцията за изпълнение на задълженията по ЗДОИ, пише в изводите. Пречките с получаване на информация са свързани и с недостатъци на самия закон.


НАЧАЛО | ПДИ | ЗДОИ | НОРМАТИВНА УРЕДБА | ПРАВНА ПОМОЩ | ОБУЧЕНИЯ | ПРЕДСТОЯЩО | ПУБЛИКАЦИИ | ВЪПРОСИ | УКАЗАТЕЛ | ТЪРСИ
Българска версия • Последно обновяване: 18.05.2004• © 1999 Copyright by Interia & AIP